Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 403

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 407
Wooninc Jaarbericht 2012

#wooninc

RT @VandeWella: De kunst van het gelukkig oud zijn @WoonincVitalis De Horst/Kronehoef met pilot Nieuw l Talent https://t.co/AVN6xrV5pI. @ED

In onze Focus hebben ouderen (naast jongeren) een bijzondere positie. Ons doel is hen perspectief te bieden op zelfstandig wonen in een inspirerende en veilige woonomgeving. Maar dit geldt ook voor anderen die zorg of begeleiding behoeven. Veelal in de vorm van hoogbouw wooncomplexen met voorzieningen. Daaronder een ontmoetingsruimte die de sociale cohesie bevordert, alsmede de verbondenheid met de woonomgeving en met elkaar. Een plek die uitdaagt tot ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en ontplooien. Wooninc.Plus dus!

 

Door de vergrijzing zal de behoefte aan wonen met service en zorg verder toenemen. Wij investeren jaarlijks naar vermogen in de nieuwbouw voor ouderen en/of mensen met een beperking. Zij hebben over het algemeen specifieke woonwensen en verwachtingen over aanvullende dienstverlening. De transformatie van onze voorraad naar seniorenhuisvesting heeft in de loop der jaren geleid tot een relatief groot aandeel wo­nin­gen voor deze doelgroep. Het maatschappelijk resultaat van deze investeringen is hoog, zo leert de ervaring. Minder vereenzaming, meer sociale controle, minder beroep om gezondheidszorg, groter gevoel van veiligheid en langer zelfstandig wonen.

Met onze jarenlange ervaring zijn wij in staat adequaat in te spelen op de wensen van senioren en ouderen voor passende huisvesting. Dikwijls gaat het om maatwerk voor individuele problemen. Maar ook een taakgebied waarbij samenwerken met anderen noodzakelijk is. Zorg is immers niet onze kernactiviteit. Ons unieke concept Wooninc.Plus speelt daarin een prominente rol. Het realiseren en beheren van een clustering van appartementen voor bepaalde groepen draagt bij aan (langer) zelfstandig wonen, voorkomt vereenzaming, bevordert gemeenschapszin en levert per saldo lagere maatschappelijke kosten. Ontmoeten is daarbij een wezenlijk kenmerk. De vorm van samen wonen is divers en vaak lokaal bepaald. In een stedelijke omgeving zijn grootschalige wooncomplexen gemeengoed. In dorpen verdient kleinschalig bouwen de voorkeur.

Ruimte voor ontmoeting en ontspanning is standaard onderdeel van ieder Wooninc.Plus complex. Jaarlijks investeren wij daarin maximaal € 0,5 miljoen (prijspeil 2012). In de actieve veiligheid wordt voorzien door een beheerder. Passieve veiligheid zal in het ontwerp opgelost worden. Het aantal Wooninc.Plus appartementen bedraagt per 31 december 2012 1.095 exclusief 103 koopappartementen die ook onder dit label vallen.

Nieuwbouw Wooninc.Plus
In 2012 is de nieuwbouw van een Wooninc.Plus complex op de locatie Brabantia in Waalre ter hand genomen. De oplevering is in november 2013 gepland. De bouw van Toversnest in Heeze en de Jonkvrouw in Geldrop zijn getemporiseerd omdat wij ook zekerheid willen over de investeringsmogelijkheden na verrekening van de verhuurdersheffing.

Naast de activiteiten die door en voor bewoners worden georganiseerd, spelen de eigentijdse ontmoetingsruimten een belangrijke rol. De vele vrijwilligers worden bij het organiseren van activiteiten ondersteund door een activiteitencoördinator van Wooninc. Voor de levering van zorg op maat in onze complexen werken wij in Eindhoven samen met Vitalis WoonZorg Groep en SVVE de Archipel en in Geldrop met Ananz Ouderenzorg en ZuidZorg.