Alles over urgentie: wanneer krijg je voorrang?

19-03-2018

Heb je met spoed een woning nodig? Ben je bijvoorbeeld in een bijzondere situatie terechtgekomen? Of kun je niet meer in je eigen woning blijven? En is er écht geen andere oplossing? Dan kun je urgentie aanvragen. Heb je een urgentieverklaring, dan krijg je hulp bij het vinden van woonruimte. Maar niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor zo’n regeling. Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je namelijk gebruik maken van urgentie. Want voorrang voor de één, betekent langer wachten voor de ander. In dit blog beantwoorden we al jouw vragen over urgentie.

Wat is urgentie?

Als je ingeschreven bent bij Wooniezie heb je te maken met een wachttijd of loting voordat je in aanmerking komt voor een woonruimte. Alleen in heel bijzondere gevallen krijg je voorrang. Hiervoor heb je een urgentieverklaring nodig. Het woord urgentie betekent letterlijk ‘dringende noodzaak’. Een urgentieregeling is dus bedoeld voor mensen in nood. Heb je bijvoorbeeld ruimtegebrek in je huidige woning? Of een keer ruzie met je ouders? Hoe vervelend deze redenen ook zijn en hoe graag je ook wilt verhuizen: deze situaties vallen niet onder de urgentieregeling. Wanneer je dringend een woning nodig hebt en er écht geen andere oplossing is, krijg je urgentie.

Stedelijk Gebied Eindhoven maakt zich samen sterk

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom heeft het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) haar handen ineen geslagen. Sinds januari 2016 is er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in het SGE. Alle gemeenten en woningcorporaties uit dit gebied werken samen om woningzoekenden met urgentie aan een passende woning te helpen. Afhankelijk van de reden van de urgentieaanvraag, kun je urgentie aanvragen bij één van de deelnemende gemeenten of corporaties.

Deze gemeenten doen mee:

Deze woningcorporaties doen mee:

 • Best
 • Bergopwaarts
 • Eindhoven
 • Compaen
 • Geldrop-Mierlo
 • Helpt Elkander
 • Helmond
 • ‘thuis
 • Nuenen
 • Trudo
 • Oirschot
 • Volksbelang
 • Son en Breugel
 • woCom
 • Veldhoven
 • Woonbedrijf
 • Waalre
 • Wooninc.

 

 • Woonpartners

In welke situaties kom je in aanmerking voor urgentie?

Een speciale Urgentiecommissie van experts beoordeelt of je in aanmerking komt voor urgentie. Dit doen ze op basis van jouw specifieke situatie en de gestelde urgentiecriteria. Er zijn verschillende soorten urgentie: maatschappelijke urgentie, medische urgentie, sociale urgentie en volkshuisvestelijke urgentie, waarbij de laatste twee beoordeeld worden door de deelnemende gemeenten en corporaties.

Maatschappelijke urgentie

Voorbeelden van maatschappelijke urgentie zijn: bijzondere situaties die te maken hebben met mantelzorg, problemen van relationele aard, gedwongen verkoop van je woonruimte, een echtscheiding of doorstroom vanuit een bijstandssituatie naar een structureel betaalde baan in het SGE. In veel van deze situaties zijn ook kinderen betrokken.

Medische urgentie

Er zijn ook situaties waarin ernstige fysieke, psychiatrische of psychische problemen een rol spelen. Dit kunnen redenen zijn voor een medische urgentie (niet zijnde WMO).

Sociale urgentie

Woonde je eerder in een instelling met begeleiding? Of verbleef je in een instelling vanwege problemen van relationele aard of huiselijk geweld? Dan maak je kans op sociale urgentie.

Volkshuisvestelijke urgentie

Bij een sociaal plan door herstructurering, de sloop van sociale huurwoningen of wanneer jouw woning opgekocht is door de gemeente voor openbare werken, kan er sprake zijn van volkshuisvestelijke urgentie.

Aan welke eisen moet je voldoen voor urgentie?

Herken je jezelf in een situatie die we zojuist uitgelegd hebben? Dan kom je niet meteen in aanmerking voor urgentie. Daarvoor moet je namelijk minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt (samen met je partner) een verzamelinkomen lager dan € 38.035,- (prijspeil 2019).
 • Je staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie of bij Woonbedrijf.
 • Je zit in een bijzondere noodsituatie waar je zelf niets aan kunt doen.
 • Je hebt zelfstandige woonruimte nodig.
 • Je hebt geen mogelijkheid om een woning te kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar.
 • Je hebt zelf al actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
 • Je hebt geen woningaanbod geweigerd.
 • Je hebt niet al eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen.
 • Je staat niet geregistreerd op een blokkadelijst bij een van de deelnemende corporaties.

 

Hoe vraag je urgentie aan?

 

Stap 1: de juiste plek voor jouw aanvraag bepalen

Afhankelijk van het soort urgentie neem je contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente je kiest, heeft geen invloed op het goedkeuren van de urgentie of het toewijzen van een woning. Bij bepaalde specifieke situaties kun je het beste wél direct contact opnemen met de juiste instantie. Als jouw aanvraag meteen op de juiste plek terechtkomt, wordt deze ook sneller behandeld. Het gaat hierbij om deze situaties:

 • Voor maatschappelijke urgentie kun je het beste terecht bij één van de deelnemende corporaties.
 • Kun je vanwege ernstige fysieke, psychiatrische of psychische problemen niet goed functioneren in jouw woonomgeving? Dan vraag je urgentie het beste aan bij één van de deelnemende woningcorporaties. Heb je te maken met een acuut medisch probleem waarvoor je aangepaste woonruimte (WMO) nodig hebt? Dan kun je het beste bij de gemeenten starten.
 • Zoek je een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering of sloop van sociale huurwoningen? Dan helpen de woningcorporaties je verder. Maar als jouw woning opgekocht is door de gemeente voor openbare werken, mag je de aanvraag bij één van de gemeenten indienen.
 • Is er in jouw geval sprake van sociale urgentie? Dan kun je jouw aanvraag bij één van de gemeenten indienen.

 

Stap 2: de urgentie indienen

Ter voorbereiding op een persoonlijk gesprek vul je het urgentie aanvraagformulier in. Zo zet je op papier waarom jij urgentie aanvraagt. Ook verzamel je brieven of andere stukken die helpen bij het uitleggen van jouw situatie. Je betaalt bij het indienen van de aanvraag € 45,-. Dit bedrag krijg je alléén terug als je daadwerkelijk urgentie krijgt.

Stap 3: een persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek bespreken wij je situatie en urgentieaanvraag. Je neemt het volgende mee naar het gesprek (ook van je partner):

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Een uittreksel van het bevolkingsregister met huishoudenssamenstelling en adreshistorie van maximaal 3 maanden oud.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (op te vragen via 0800-0543 of op de website van de Belastingdienst).
 • Een recente salarisstrook of uitkeringssituatie.
 • Een verhuurdersverklaring van je huidige of laatste verhuurder.
 • Een bewijs van inschrijving als woningzoekende bij Wooniezie of Woonbedrijf.
 • Een verslag of bewijs van pogingen die je zelf hebt gedaan om een woning te vinden.

Misschien vraagt de onafhankelijke Urgentiecommissie later om aanvullende stukken.

Stap 4: het beoordelen van je aanvraag

De Urgentiecommissie beoordeelt alle maatschappelijke en medische (niet WMO) urgentieaanvragen. Zij bekijkt zorgvuldig of jouw situatie aan de voorwaarden van de ‘Urgentieverordening’ voldoet. Ook kijkt ze wat je zelf al hebt gedaan om je problemen op te lossen. Op deze manier weegt de commissie af of het eerlijk is om jou voorrang te geven ten opzichte van andere woningzoekenden. Na 4 tot 6 weken krijg je bericht over het besluit van de Urgentiecommissie.

Je krijgt urgentie, en nu?

Als je urgentie krijgt, biedt een woningcorporatie je binnen 6 maanden passende woonruimte aan. Deze past qua prijs en functionaliteit bij jouw situatie. Het belangrijkste is dat jij weer een dak boven je hoofd hebt. Bij urgentie zijn woonwensen van ondergeschikt belang. Weiger je de aangeboden woonruimte? Dan vervalt jouw urgentie definitief.

En wat als je geen urgentie krijgt?

Als je geen urgentie krijgt toegewezen, ga je via de ‘gewone weg’ op zoek naar een woning. Wij begrijpen dat een afwijzing erg vervelend is, maar alleen de meest urgente situaties krijgen voorrang. Als je het niet eens bent met het besluit van de Urgentiecommissie, kun je bezwaar maken. Dit doe je binnen 6 weken bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar je urgentie hebt aangevraagd.

Vragen over urgentie?

Wil je meer informatie over urgentie? Neem dan gerust contact met ons op. In een gesprek op afspraak bekijken we samen jouw situatie en je kans op urgentie.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.