Woning huren: welke kosten krijg ik?

09-08-2017

Ga je binnenkort voor het eerst een woning huren? Superleuk! Huren biedt veel voordelen: zo ben je flexibel en hoef je geen groot onderhoud uit te voeren. Dat doet de eigenaar of verhuurder namelijk. Wel heb je een aantal maandelijks en jaarlijks terugkerende kosten, afhankelijk van je woning. Zo betaal je onder andere service- en energiekosten. In dit blog brengen we alle kosten van een huurwoning voor je in kaart.

Maandelijkse kosten

Natuurlijk betaal je maandelijks de huur voor je woning. Deze huur wordt één keer per jaar verhoogd, meestal per 1 juli. Hierover ontvang je minstens 2 maanden van tevoren bericht. Het voorschot voor servicekosten en energiekosten kan ook op andere momenten in het jaar wijzigen. Naast de maandelijkse kale huur betaal je als huurder bij Wooninc. voor je huurwoning maandelijks de volgende kosten:

 • servicekosten (niet altijd)
 • energiekosten
 • administratiekosten
 • gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting
 • inboedelverzekering (niet verplicht)
 • belastingen
 • abonnementen


Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn de kosten die je betaalt bovenop de kale huur van je woning. Het betreffen kosten die te maken hebben met het gebruik en verbruik van gezamenlijke ruimten en/of kosten voor glasbewassing van voor de huurder onbereikbaar glas. Hieronder vind je een lijst met voorbeelden van mogelijke servicekosten. De verhuurder verdeelt deze kosten via een met de huurders afgesproken verdeelsleutel, of via een verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vindt.

 • schoonmaak algemene ruimten*
 • glasbewassing algemene ruimten en onbereikbaar glas
 • gas, water, elektra van algemene ruimten en technische installaties*
 • kosten voor huismeesterdiensten*
 • overige, soms complexafhankelijke, servicekosten


Let op! Over de met  * gemarkeerde kosten ontvang je (deels) huurtoeslag.

Betaal jij voor een huismeester?

Dan verzorgt hij bijvoorbeeld de (controle op) schoonmaak, onderhoud en kleine reparaties van de algemene ruimten. Via de servicekosten betaal je zijn salariskosten. De tijd die de huismeester besteedt aan zaken die voor rekening van de verhuurder zijn, krijg je als huurder uiteraard niet doorberekend. Bijvoorbeeld een cv-ketel vervangen.

Overige servicekosten

Sommige kosten zijn complexafhankelijk. Denk aan:

 • afvoer van afval
 • Centrale Antenne
 • zorgservicekosten (zoals welzijnsronde of alarmdiensten)
 • tuinonderhoud
 • maandelijkse vaste bijdragen voor inrichting en beheer van dienst en recreatieruimten
 • belastingen en heffingen


Energiekosten

Dit zijn de kosten voor het individuele verbruik van water, gas, warmte, elektriciteit of andere energie. Als je een eigen meter hebt dan sluit je zelf een contract af met een energieleverancier naar keuze. Heb je deze meter niet, dan levert de verhuurder je energie zoals warmte en water. Wil je nog een aantal handige tips om energie te besparen? Lees dan ons eerder verschenen blog: http://www.wooninc.nl/blog/bespaar-energie-bespaar-geld/

Administratiekosten

Je betaalt administratiekosten voor de bovenstaande leveringen en diensten. Deze bedragen maximaal 5% van de totale servicekosten. Als de verhuurder tevens energie in de woning levert dan betaal je hierover vaak 1% of 2% administratiekosten.

Overige kosten

 • zorgservicekosten (als je in een seniorenwoning woont), zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice (deze kosten worden meestal doorberekend door een zorgorganisatie)
 • inboedelverzekering (niet verplicht)*
 • belastingen en heffingen.* Zo krijg je als gebruiker (huurder) op jouw naam een rekening voor de gebruikersheffingen (rioolrecht, afvalstoffenheffing, verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag)
 • televisie-, telefonie- en internetabonnementen)*
 • kleine reparaties voor rekening van de huurder*


Let op! De met  * gemarkeerde kosten lopen direct via de huurder.

Jaarafrekening

Je weet nu welke kosten je als huurder kunt verwachten. De verhuurder zorgt ervoor dat jij na afloop van een kalenderjaar uiterlijk op 30 juni een jaarafrekening van de servicekosten en energiekosten of overige afrekenbare kosten ontvangt. Daarop staat hoe de verhuurder jouw maandelijkse voorschot verrekent met de werkelijke kosten voor de leveringen en diensten. Je krijgt ook toelichting op de stijgingen en/of dalingen van jouw kosten en verbruiken. Het kan zijn dat je moet bijbetalen, het is ook mogelijk dat je geld terug krijgt. De verhuurder heeft daar dan tot 1 juli van het daaropvolgende jaar tijd voor.

Let op! De afrekenperiode van de levering van warmte loopt vaak van 1 juni t/m 30 mei het opvolgende jaar. De jaarafrekening daarvan ontvang je altijd vóór 1 december.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.