disclaimer

Voor de Wooninc.internetsite geldt de volgende disclaimer:

1. Hoewel bij de samenstelling van de Wooninc.internetsite de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.

2. Wijzigingen op de Wooninc.internetsite kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

3. Wooninc. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

4. Hoewel Wooninc. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wooninc. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet  worden verzonden.

5. Het is mogelijk dat via de Wooninc.internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wooninc. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

6. De inhoud van de Wooninc.internetsite mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van Wooninc.

7. Het is de gebruiker van de Wooninc.internetsite niet toegestaan foto's of andere afbeeldingen van de Wooninc.internetsite te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van Wooninc.

8. Wooninc. kan niet garanderen dat de Wooninc.internetsite vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.