Urgentie

De urgentieregeling is er voor mensen die heel dringend een woning nodig hebben, omdat ze in een onhoudbare situatie zitten. Bijvoorbeeld als een gezin met jonge kinderen dakloos dreigt te worden. Is het echt dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan kan het zijn dat u met voorrang een huurwoning krijgt. Hiervoor moet u dan urgentie aanvragen. Dat kan bij elke woningcorporatie in de regio. Wij hebben samen met andere corporaties een onafhankelijke urgentiecommissie. Die bekijkt uw situatie en bepaalt of u voorrang krijgt of niet.

Hieronder leest u de veelgestelde vragen over urgentie.

Veel gevraagd over Urgentie

Wat is urgentie of de urgentieregeling?

Urgentie betekent 'heel dringend'. De urgentieregeling is er voor mensen die heel dringend een woning nodig hebben, omdat ze in een onhoudbare situatie zitten. Bijvoorbeeld als een gezin met jonge kinderen dakloos dreigt te worden.

Hoe is de urgentieregeling bij Wooninc. geregeld?

Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in de regio (Stedelijk gebied Eindhoven): Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Woonpartners en Wooninc. werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren. Wij hebben samen met de gemeenten een aantal eisen voor urgentie opgesteld.

Wanneer kom ik in in aanmerking voor urgentie?

Met andere corporaties en gemeenten in de regio hebben wij afspraken gemaakt over de urgentieregeling. Samen stelden we de volgende voorwaarden op:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent (binnenkort) dakloos en dat is niet uw eigen schuld. Heeft tijdelijk onderdak geregeld, maar kunt u hier niet lang blijven? Dan kunt u gewoon urgentie aanvragen.
 • U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren.
 • Uw inkomen samen met het inkomen van uw partner, als u die heeft, is lager dan € 40.024.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en/of bij Woonbedrijf.
 • U heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
 • U (of uw partner) heeft geen woningaanbod van een woningcorporatie geweigerd.
 • U (of uw partner) heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
 • U (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst.

Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie. We zetten een aantal voorbeelden van situaties op een rij waarin u wel of niet in aanmerking komt voor urgentie.

Waar vraag ik urgentie aan?

Uw situatie bepaalt waar u urgentie aanvraagt. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft en of u mantelzorger bent. Vraagt u urgentie aan op de juiste plek? Dan kan uw aanvraag sneller onderzocht worden. We zetten op een rijtje waar u in welke situatie urgentie aanvraagt.

Hoe vraag ik urgentie aan?

U vraagt urgentie aan bij een van de woningcorporaties of gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): de woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Woonpartners en Wooninc, of de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Bepaal aan de hand van de situaties in dit bestand, of u het beste bij een woningcorporatie of een gemeente urgentie aan kunt vragen.

Het maakt niet uit bij welke gemeente of woningcorporatie uit het SGE u urgentie aanvraagt. Welke corporatie of gemeente u kiest, bepaalt niet waar u eventueel een woning krijgt toegewezen. Dus als u bijvoorbeeld urgentie aanvraagt bij een corporatie in Helmond, betekent dat niet dat u automatisch een woning in Helmond krijgt. Dat kan ook in een andere stad of dorp in het SGE zijn.

Heeft u bepaald waar u het beste urgentie aan kunt vragen? Neem dan contact op met die corporatie of gemeente. We bespreken dan samen uw situatie en mogelijkheden. En of u in aanmerking kunt komen voor urgentie. Is dat het geval? Dan maken we een afspraak met u voor een urgentiegesprek.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

U betaalt € 45 voor uw aanvraag. U kunt dit alleen met de pin betalen. Keurt de urgentiecommissie uw aanvraag goed? Dan krijgt u dit bedrag terug.

Wanneer hoor ik iets over mijn aanvraag?

Binnen 6 weken hoort u of u urgentie krijgt of niet.

Wat moet ik meenemen naar mijn urgentiegesprek?

Vul ter voorbereiding op uw urgentiegesprek het aanvraagformulier voor urgentie in en neem het mee. Het is belangrijk dat u ook invult waarom u urgentie aanvraagt.

Neem ook de volgende documenten mee naar het gesprek:

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en van uw eventuele partner.
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie Personen (BRP) waarop uw huishoudenssamenstelling en adreshistorie staat. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn. Let op: dit moet een uitreksel van de gemeente zijn. Een uitreksel van MijnOverheid accepteren wij niet.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (0800 0543 of op de website van de Belastingdienst).
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van uzelf en uw eventuele partner in verband met de actuele financiële situatie.
 • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende bij Wooniezie of Woonbedrijf.
 • Documenten die de reden voor uw urgentieaanvraag bewijzen. Bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan.
 • Als nu een woning huurt, een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder.

Soms vraagt de urgentiecommissie of de gemeente of corporatie later nog meer informatie bij u op om een goede afweging te kunnen maken.

Wie beoordeelt mijn aanvraag voor urgentie?

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet onder de WMO valt? Dan beoordeelt een onafhankelijke urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die onder de WMO valt, sociale urgentie of volkshuisvestelijke urgentie, beoordeelt de gemeente of corporatie uw aanvraag.

We kijken bij de beoordeling goed naar uw situatie. En we houden zo veel mogelijk rekening met de uw mogelijkheden. We kijken ook of u zelf genoeg heeft gedaan om woonruimte te vinden.

En uw aanvraag moet voldoen aan de Huisvestingsverordening van het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Ik heb urgentie gekregen. En nu?

U krijgt urgentie! Dan wordt u gekoppeld aan een van de woningcorporaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Die corporatie heeft dan 6 maanden de tijd om een woning te vinden die bij u past. Dat wil zeggen, een woning die o.a. qua huurprijs en functionaliteit (bijvoorbeeld het aantal slaapkamers of dat de woning gelijkvloers is) bij u past.

 De woningcorporaties zijn afhankelijk van de woningen die vrijkomen. Daarom is het niet zeker dat de woning die u aangeboden krijgt aan al uw wensen voldoet. Als u de woning toch weigert, vervalt de urgentie. En u kunt dan niet opnieuw urgentie aanvragen als de situatie hetzelfde blijft.

Ik ben het niet eens met het besluit over mijn urgentieaanvraag. Wat kan ik doen?

Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dat doet u bij de Commissie Bezwaarschriften. Stuur ze een brief met waarom u het niet eens bent met het besluit. Zorg ervoor dat de volgende dingen in ieder geval in uw brief staan:

 • Uw naam, adres en de datum.
 • Een omschrijving van het besluit. Het is ook altijd goed om een kopie van het besluit mee te sturen.
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit.

Het adres van de Commissie Bezwaarschriften is:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

De Commissie Bezwaarschriften handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Kunt u niet wachten op een reactie op uw bezwaar? Dan kunt u bij de rechter een tijdelijke oplossing aanvragen. Dit noemen we een voorlopige voorziening wegens spoedeisend belang. Kijk voor meer informatie op de website van de rechtbank . Let op: hiervoor heeft u uw DigiD nodig. En er zijn kosten aan verbonden.

Ik krijg geen urgentie. Wat nu?

Er zijn nog meer manieren om snel aan een woning te komen. Bijvoorbeeld via flexwonen. En zorg ervoor dat reageert op woningen op Wooniezie.

Zie ook