Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 403

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 407
Wooninc Jaarbericht 2012

#wooninc

RT @VandeWella: De kunst van het gelukkig oud zijn @WoonincVitalis De Horst/Kronehoef met pilot Nieuw l Talent https://t.co/AVN6xrV5pI. @ED

Wij maken deel uit van de samenleving en het kan niet anders of op meerdere terreinen werken wij samen met andere partijen. Of het nu initiatieven van de bewoners zelf zijn, van welzijnsorganisaties, of gemeenten, zorginstellingen of de politie, onze bewoners hebben het meeste profijt van afstemmen van onze doelstellingen en van het samenwerken met anderen. Althans voorzover het gaat om leefbaarheid, sociale samenhang of woonplezier.

Sommige samenwerkingsverbanden zijn ondergebracht in meer formele juridische verbinding. In de eerste plaats natuurlijk met de vele bewonerscommissies als het gaat om beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving. Meest intensief daarbij is het overleg over groot onderhoud Vlokhoven (in 2012 afgerond), Generalenbuurt (in 2013 af te ronden) en Woenselse Heide (start uitvoering in 2013). Verder met de bewoners Gildebuurt en de bewoners Floraplein e.o. over sloop, verkoop en vervangende nieuwbouw in deze buurt.

Met de corporaties in Eindhoven is er structureel overleg in het PEC (Platform Eindhovense Corporaties) over gemeenschappelijke aangelegenheden die om aanpak en uitwerking vragen. Dit platform is ook de overlegpartner met de gemeente Eindhoven over de prestatieafspraken. Met woCom en Wonen Limburg is dit in de VOF Leende-Centrum die samen met schoolbestuur SKOzoK en de gemeente Heeze-Leende werkt aan de vernieuwing van het centrum van Leende. Met de gemeente Bergeijk en de provincie Noord-Brabant werken we samen aan de herontwikkeling en herbestemming van het Rijksmonument De Ploeg. Met dezelfde gemeente gebeurt dit ook bij de herontwikkeling van de MFA in het centrum van Luyksgestel en bij de mogelijke herbestemming van vrijkomende schoollocaties in Bergeijk. Samen met Aert Swaens, BAN Bouw, de gemeente Waalre en het Waterschap participeren wij in de co-creatie van de nieuwe woonbuurt Brabantia in Aalst. In 2013 moet daarvan de 1e fase worden opgeleverd. Met de gemeente Veldhoven en Stichting Stimulans is een intensieve samenwerking in het beheer van de woonwagenlocaties. Deze co-creatie op het gebied van wonen, werken en onderwijs wordt met de oplevering van de laatste nieuwbouw eind 2012, de MFA Hoppenven, minder intensief. Met de gemeente Eindhoven voeren wij een vergelijkbuur structureel overleg over beheer en herontwikkeling van de woonwagenlocaties in Eindhoven. In Son en Breugel is met de gemeente en schoolbestuur Plat00 sprake van co-creatie bij de ontwikkeling van de Sterrenschool in Sonnius.

Met de gemeente Eindhoven wordt gesproken over het geven van zeggenschap aan de bewoners over inrichting en onderhoud van de woonomgeving en de voorzieningen Floraplein e.o. In Jagershoef is in 2012 een pilot op dit gebied gestart. Daar mogen de bewoners zelf bepalen waaraan de middelen voor onderhoud van het openbaar groen worden besteed.

Verbindingen
Om risico van commerciële activiteiten te spreiden of vanwege fiscale voordelen heeft Wooninc. enkele verbindingen. In totaal zes waarvan Stichting Wooninc. 100% aandeelhouder is. Het oprichten van een dochter gebeurt alleen als het gaat om de uitvoering van activiteiten die binnen de wettelijke kaders toegestaan zijn voor toegelaten instellingen. De resultaten uit de verbindingen worden geconsolideerd in de jaarrekening van de stichting. Kosten die Wooninc. maakt voor de verbinding worden met haar verrekend.

In Wooninc. Producten en Diensten BV zijn het beheer van de verenigingen van eigenaren, alsmede het exploiteren van diensten zoals het verhuren van parkeerplaatsen en het beheer van woonwagenlocaties van derden, ondergebracht.

Onze deelneming in Lichtrijk Beheer BV is in 2012 beëindigd. De corporaties hebben na verkoop van de aandelen aan Reggefiber BV besloten over te gaan tot liquidatie. Dit zal in 2013 geëffectueerd worden.