Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 403

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 407
Wooninc Jaarbericht 2012

#wooninc

RT @VandeWella: De kunst van het gelukkig oud zijn @WoonincVitalis De Horst/Kronehoef met pilot Nieuw l Talent https://t.co/AVN6xrV5pI. @ED

Het instandhouden van een werkorganisatie is geen doel op zich. Doel ervan is een optimale dienstverlening te realiseren op het gebied van beheer, ontwikkeling en verhuur van ons vastgoed. Als norm daarbij geldt dat de waardering voor onze dienstverlening tenminste een 7 is en de personeelskosten lager zijn dan 10% van de omzet (inkomsten). De omvang wordt bepaald door de mate waarin wij de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren, dan wel uitbesteden.  

In 2012 is veel aandacht uitgegaan naar resultaatgericht werken en naar het stimuleren van ontwikkeling van eigen kwaliteiten van medewerkers. Dit laatste met name gericht op verhoging van de employability nu baanzekerheid in het gedrang komt. Inzet van het individueel loopbaanbudget is daarvoor beschikbaar en in 2012 optimaal gebruikt. Ook voor 2013 blijven wij de eigen ontwikkeling door werknemers stimuleren, zodat zij breed en flexibel inzetbaar zijn en blijven en opdat hun positie op de arbeidsmarkt sterker wordt of sterk blijft. 

Ook hebben wij specifiek aandacht besteed aan kostenbeheersing. Ons kantoor hebben wij verplaatst naar de begane grond van de Grijze Generaal. De kantoorruimte is open en ingericht met flex-werkplekken. De ontvangstruimte is geïntegreerd in de kantoorruimte. Dat levert een besparing op m2-ers en op inrichting en bezetting van een balie. U bent welkom!

Door stagneren van de nieuwbouw, en door nog slimmer werken, is het aantal medewerkers teruggebracht. Verder is het management verkleind tot vier in 2013, inclusief het bestuur. Uit de CFV-benchmark blijkt overigens al een efficiënte en effectieve organisatie. Als maat voor efficiency hanteren wij de personeelskosten in % van de omzet (inkomsten). Deze kosten bestaan uit salaris, vakantietoeslag, sociale lasten, pensioenlasten, variabele beloning/gratificaties, reiskosten en opleidingskosten, en zijn vanwege de aard van ons werk binnen de sector goed vergelijkbaar met elkaar. Voor Wooninc. bedraagt dit 12,3%. Doel is dit verder te reduceren.  

De organisatie beheert per 1 januari 2012 precies 9.126 verhuureenheden, waaronder 7.427 woongelegenheden. Als maat voor efficiency hanteert het CFV het aantal verhuureenheden (VHE) per fte. Voor Wooninc. is dit begin 2012 afgerond 95 VHE, 7 meer dan begin 2011. Ook een bevestiging dat Wooninc. efficiënter is gaan werken. Voor 2013 wordt uitgegaan van 109 VHE per fte.

In 2012 hebben acht medewerkers ons bedrijf verlaten. Per saldo zijn er drie nieuwe medewerkers in dienst getreden. Daarmee is voor 2013 de organisatie teruggebracht naar 86 medewerkers: 52 vrouwen en 34 mannen. Omgerekend zijn dit 76 fte’s, waaronder 15 huismeesters. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. In 2013 is een verdere reductie voorzien door onder meer de automatisering van de administratie verder te optimaliseren en door nog kritischer naar de ondersteunende functies te kijken.

Wij gaan zorgvuldig om met onze middelen. Dat blijkt ook uit de vergelijking van de netto bedrijfslasten door het CFV. Uit de benchmark blijken deze lasten exclusief leefbaarheidsuitgaven per verhuureenheid bedragen  € 1.071 per verhuureenheid, tegenover € 1.299 landelijk. Bijna het niveau van 2007.
Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof was in 2012 4,3%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele medewerkers met niet werk gerelateerd ziekverzuim. Voor 2013 gaan wij opnieuw uit van een verzuim van maximaal 3%.Vanzelfsprekend bieden wij studenten een stage- af andere werkervaringsplaats in onze organisatie. In 2012 waren er 27 stagiaires bij Wooninc. actief. In 2013 hebben we tijd en ruimte gereserveerd voor 30 stagiaires. In 2012 hebben in totaal 82 studenten een werkervaringsplaats ingevuld in de Wooninc.Plus gebouwen. Dit betreft stages van 1 tot meerdere dagen.

De jaarlijks ISO-kwaliteitstoets is positief afgerond.

Ook de kwaliteit van onze dienstverlening meten we frequent. Over 2012 is de gemiddelde waardering van onze huurders met 7,7 hoger dan onze interne doelstelling van 7,5.