Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 403

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 407
Wooninc Jaarbericht 2012

#wooninc

RT @VandeWella: De kunst van het gelukkig oud zijn @WoonincVitalis De Horst/Kronehoef met pilot Nieuw l Talent https://t.co/AVN6xrV5pI. @ED

Bepaalde groepen hebben onze bijzondere aandacht als het gaat om het vergroten van perspectief op de woningmarkt. Ons doel is om voldoende aanbod te realiseren voor senioren, ouderen en hoogbejaarden. Waar wenselijk aangevuld met service- en zorgvoorzieningen. Maar ook voor mensen met een fysieke of ontwikkelingsbeperking. Deze bijzondere groepen ondersteunen wij actief. Dit realiseren we vooral door mee te werken aan veelal kleinschalige initiatieven voor begeleid groepswonen.  

Vaak is de toewijzing in samenspraak met andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding of de zorg. Daaronder bijvoorbeeld de voorziening voor begeleid wonen voor jongeren met een verstandelijke beperking in Kastanjehof in Geldrop. Of de 20 Fokus-wooneenheden met algemene ruimte in Eindhoven waar mensen met een (lichamelijke) beperking 24-uurs zorggarantie krijgen en het Blijf-van-m’n-Lijfhuis met 45 opvangplaatsen en 11 appartementen.

In 2012 zijn in het kader van onze deelname aan het project ‘DOOR’ 29 woningen verhuurd. Dit is een samenwerkingsverband met de andere Eindhovense woningcorporaties waarbij maatwerk wordt geleverd op het gebied van huisvesting en woonbegeleiding van kwetsbare individuen. 

Nieuwbouw woonvorm Fakkellaan
In 2012 is de ontwikkeling  van een woonvorm voor volwassenen met een psychische aandoening die in groepsverband wonen (24 zelfstandige woningen) bij het Pieter Eiffhuis afgerond. De bouw start in de zomer van 2013. Een en ander afhankelijk van de vraag of Wooninc. de financiering rond krijgt nu de verhuurdersheffing een groot beslag legt op onze investeringscapaciteit. De maatschappelijke meerwaarde van al deze initiatieven en investeringen is groot.

Vervangende nieuwbouw dag- en nachtopvang thuislozen
De voorbereiding voor de vervangende nieuwbouw van dag- en nachtopvang voor thuislozen van Stichting NEOS is in 2012 vertraagd door onzekerheid over subsidie. De ophanden zijnde scheiding tussen wonen en zorg plaatst de ontwikkeling in een ander daglicht. De corporaties in Eindhoven hebben het principebesluit genomen om in 2013 samen met NEOS een alternatief te onderzoeken. Wooninc. is daarin de kartrekker.

Groepswonen voor jongeren met een beperking
In Waalre start in 2013 de bouw van een kleine woonvoorziening voor groepswonen voor jongeren met een beperking op de Brabantia-locatie.