Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 403

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/ceph-ganesha/sites/w/wooninc/htdocs/wooninccorporate/jaarbericht2012/classes/twitter/twitter.class.php on line 407
Wooninc Jaarbericht 2012

#wooninc

RT @VandeWella: De kunst van het gelukkig oud zijn @WoonincVitalis De Horst/Kronehoef met pilot Nieuw l Talent https://t.co/AVN6xrV5pI. @ED

Ons doel bij verhuren is vooral mensen met een relatief laag inkomen perspectief bieden op de woningmarkt. Met onze circa 7.400 wooneenheden in stad en regio Eindhoven dragen wij naar vermogen bij aan de volkshuisvesting in deze regio. En hoewel met een marktaandeel van 13% relatief gering, zijn wij als het gaat om seniorenhuisvesting een krachtige partij in de regio.  

De ervaring leert dat jongeren en ouderen vooral een beroep doen op onze sector. Niet toevallig het begin en het einde van de wooncarrière. Zij zijn dan ook de direct belanghebbenden in onze doelstelling: het voorzien in betaalbare huisvesting in stad en regio Eindhoven. Maar daarnaast ook gezinnen met een jaarinkomen tot circa € 34.000. Wonen als een primaire levensbehoefte en net als onderwijs en arbeid, een voorwaarde voor verdere maatschappelijke ontplooiing.

Meer dan 90% verhuren wij aan de doelgroep
Bij het verhuren van woningen hebben wij ons te houden aan de Europese regelgeving. Dat impliceert dat tenminste 90% van de te verhuren woningen toegewezen moet worden aan eerder genoemde lagere inkomens. In 2012 zijn wij daarin geslaagd en ook in 2013 wordt het inkomen van iedere kandidaat huurder daaraan getoetst. Jaarlijks willen we 650 bestaande en/of nieuwe sociale woningen voor verhuur beschikbaar stellen.

Minder verhuringen dan gepland
De stagnerende woningmarkt heeft in 2012 geleid tot minder verhuringen dan gepland; wij zijn in dit jaar 624 huurcontracten aangegaan (738 in 2011), oftewel ruim 11% van onze woningvoorraad kreeg een nieuwe huurder (vorig jaar 10%). In het komende jaar zal het naar verwachting iets beter gaan. De ontwikkelingen op met name de koopmarkt, het stilvallen van nieuwbouw en daarmee het stagneren van de doorstroming dragen daar niet aan bij. Wel de 66 nieuwbouw huurappartementen voor senioren in Waalre die eind 2013 beschikbaar komen en in Eindhoven de 60 huurstudio’s voor studenten. Dat resulteert erin dat het aantal verhuringen naar verwachting boven onze doelstelling van 600 zal uitkomen.