kansencommissie

De corporaties in Eindhoven werken samen bij de huisvesting van urgent woningzoekenden. Daaronder ook sociaal-maatschappelijk schrijnende situaties. Daarbij gaat het niet alleen om het wonen, maar ook andere problemen als bijvoorbeeld veiligheid, inkomen, opvoeding, psychische problemen of sociaal netwerk. Dat vraagt om een oplossing in de zin van begeleiding of ondersteuning, mede om overlast naar de omgeving te voorkomen.

In Eindhoven bestaat daarvoor de Kansencommissie. Die beoordeelt of en zo ja aan welke voorwaarden de zorg of begeleiding moet voldoen om iemand succesvol te huisvesten. Het toekennen van een urgentie is dus niet voldoende om een woning te krijgen; er moet ook de bereidheid zijn bij de woningzoekende om hulp te accepteren.

In 2012 heeft de Kansencommissie 23 zaken behandeld waar in negen situaties huren met voorwaarden is vastgesteld en begeleiding noodzakelijk is gebleken. De verdere uitstroom van deze kandidaten gaat bij voorkeur via de werkgroep DOOR! Dikwijls met een driepartijencontract tussen huurder, verhuurder en zorgpartij. Zeven aanvragen zijn afgewezen omdat geen grond voor begeleiding aanwezig was. Vijf kandidaten zijn gehuisvest via het reguliere urgentiecircuit. Naar verwachting worden er op jaarbasis ongeveer 50 aanvragen behandeld.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.