sancties & kansenlijst

Sommige huurders houden zich niet aan afspraken. Die worden natuurlijk aangepakt. Maar ze verdienen ook een tweede kans. Door de Sancties & Kansenlijst kan iedere huurder rekenen op dezelfde behandeling. 

Sancties & Kansenlijst
De Sancties & Kansenlijst is een samenwerking van Wooninc. en de andere Eindhovense woningcorporaties Woonbedrijf, Thuis en Trudo. Samen hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop we omgaan met huurders die voor ernstige overlast of (financiële) schade zorgen. De gegevens van deze huurders leggen we vast op de Sancties & Kansenlijst, zodat ze een aantal jaren geen woning kunnen huren bij de vier corporaties, of alleen onder bijzondere voorwaarden. De Sancties & Kansenlijst is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Die heeft ingestemd met het gebruik ervan. De Stichting Sancties & Kansenlijst Eindhovense Corporaties houdt toezicht op het gebruik van de lijst en de opgestelde regels en voorwaarden.

Wat is het doel?
De corporaties raadplegen de Sancties & Kansenlijst om te kijken of en onder welke voorwaarden zij een huurovereenkomst kunnen aangaan met de betrokken ex-huurders. Voor het gebruik van deze lijst hebben de corporaties een protocol gemaakt. Daarin staat exact omschreven:

 • wanneer een ex-huurder op de lijst geplaatst wordt
 • wanneer hij hiervan verwijderd moet worden
 • wat de consequenties zijn van plaatsing op de lijst.
   

Daarnaast bieden we met de lijst een eenduidig systeem van sanctie en herkansing aan huurders die in het verleden problemen hebben veroorzaakt. De corporaties bieden betrokken ex-huurders duidelijkheid, gelijke behandeling en voorkomen dat ze voorgoed buiten de boot vallen. Tegelijkertijd krijgen probleemhuurders de kans om via een woonbegeleidingstraject toch in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Voordelen van deze aanpak
Deze aanpak is belangrijk voor ons en alle huurders die zich wel aan de afspraken houden. Maar ook voor ex-huurders die hun leven beteren.

De voordelen zijn: 

 • We verbeteren de leefomgeving van onze huurders en andere bewoners.
 • We voorkomen (nieuwe) schadeposten door informatie met elkaar te delen. 
 • Er is een helder en eerlijk systeem van sancties en kansen voor alle ex-huurders die in het verleden voor problemen zorgden.
 • We voorkomen dat ex-huurders voorgoed buiten de boot vallen. Na verloop van tijd krijgen ze namelijk een nieuwe kans om opnieuw een woning te huren.
   

Hoe werkt het?
Het vastleggen van gegevens gebeurt alleen door de corporatie die is benadeeld. De mate van de overlast en/of schade bepaalt de zwaarte van de sanctie. Er zijn drie categoriën:

 • overlast
 • financiële schade
 • overig onrechtmatig gedrag.


Na afloop van de sanctietermijn begint de huurder weer met een schone lei. De betrokken ex-huurder krijgt per brief informatie over het plaatsen van zijn persoonsgegevens op de Sancties & Kansenlijst. Ook krijgt hij te horen welke sanctie wordt opgelegd. Dat kan inhouden dat de corporatie géén huurovereenkomst wil aangaan voor een bepaalde tijd of dit pas doet als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Geschillenregeling
Als een huurder het niet eens is met de beslissing in het kader van de Sancties en Kansenlijst, kan hij gebruik maken van de geschillenregeling.

Nadere informatie
Neem voor aanvullende informatie contact op met Wooninc. De folder Sancties & Kansenlijst kunt u hier downloaden.

 

 

 

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.