ontwikkelingen PicusKade

Het plan kent een lange voorbereidingstijd waarbij destijds vele betrokken bewoners uit de naastgelegen woonwijk inspraak hebben gekregen (en genomen). In samenspraak met hen is het stedenbouwkundig plan tot stand gekomen. Dit is de basis geweest voor de 1e fase van de nieuwbouw die in 2008 is opgeleverd. Door de crisis op de woningmarkt en de perikelen met de verkoop van de NRE is de start van de 2e fase enigszins getemporiseerd.

Het uiteindelijk plan heeft aan de noord- en westzijde vier woonlagen. In eerste instantie is het alternatief van verschuiven van het bouwblok onderzocht. Financieel is dit echter geen goede optie gebleken. De extra kosten aan liften, trappenhuis en noodtrappenhuis staan niet meer in verhouding tot het gering aantal wooneenheden dat wordt gerealiseerd op deze verdiepingen. De oospronkelijke hoogte van 8 lagen aan de westzijde is dan ook o.m. uit kostenoverweging teruggebracht naar 4 lagen.

Verder is het vanuit politiekeurmerk wenselijk om op de begane grond aan de noordzijde wonen te realiseren ipv de eerder geplande autostallingen. De stichtingskosten zijn daarmee teruggebracht en dat geeft meer zekerheid op betaalbaar wonen. Met de verlaging is ook de discussie met omwonenden over de in hun ogen onwenselijke hoogte beslecht. De actuele uitwerking past binnen het eerder vastgestelde berstemmingsplan.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.