over Wooninc.

Wooninc. is anno 2017 de optelsom van meerdere fusies in de afgelopen jaren:

  • Tot 1 januari 2006 beheerstichting zonder woningbezit.
  • Op 1 januari 2006 fusie met bouwvereniging Beter Wonen en Woningbouwvereniging Eindhoven-Patrimonium.
  • In 2010 fusie met Woningstichting Tradinova Wonen
  • In 2013 overname voormalig Woningbedrijf Oirschot
  • Op 1 januari 2015 fusie met Woningstichting de Kempen
  • Op 30 december 2015 fusie met Vitalis Sociale Woonvormen.


> Download hier de statuten van Wooninc.
> Download de Governancecode
> Download hier de Wooninc. deelnemingen

De oorspronkelijke motieven en waarden van de fusiecorporaties zijn in essentie na al die jaren onveranderd: bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor mensen die vanwege het inkomen niet in aanmerking komen voor een koopwoning. Daarnaast voorzien wij ook in duurdere huurwoningen voor mensen die een voorkeur hebben voor huren. Bijzondere aandacht geven wij verder aan de huisvesting van woonwagenbewoners en speciale doelgroepen.

Onze organisatiestructuur

Wooninc. is een maatschappelijke organisatie. Niet het nastreven van winstmaximalisatie staat centraal, maar het maatschappelijke resultaat. De Raad van Commissarissen en de Raad van Advies bewaken dat we de juiste dingen doen en dat we de dingen goed doen.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken en beoordeelt of Wooninc. in voldoende mate haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak uitvoert, zonder dat de financiële continuïteit in het geding raakt. En dat er geen onverantwoorde risico's worden genomen.

Als één van de weinige corporaties in Nederland heeft de Raad van Advies binnen Wooninc. een statutaire positie. Haar taak is primair gericht op het waarborgen van de statutaire doelstelling van Wooninc. Ze inspireert en prikkelt het bestuur mede bij het bepalen van de focus en zij bewaakt dat Wooninc. aan haar maatschappelijke doelstelling blijft voldoen.  

Binnen Wooninc. zijn tientallen bewonerscommissies actief. Zij worden vertegenwoordigd door Stichting Huurdersplatform Wooninc.

Onze werkorganisatie met circa 100 medewerkers is te onderscheiden in een front en back office. Wonen met Vastgoedbeheer en Wooninc.Plus hebben de directe relatie met de klant. Bedrijfsvoering is ter ondersteuning. Zaken die niet direct een relatie met onze kerntaak hebben, worden uitgevoerd door één van onze netwerkrelaties, bijvoorbeeld verkoop van woningen en vastgoedontwikkeling.

Bestuur

Het bestuur is opgedragen aan een eenhoofdige directie: Angela Pijnenburg. Zij geeft richting aan de corporatie en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Leidraad voor haar handelen is de visie en strategie zoals verwoord in de Wooninc.focus. Van het bestuur wordt verwacht dat het verantwoorde keuzes maakt, waarbij het rekening houdt met de belangen van alle belangenhouders. In de eerste plaats natuurlijk de huurders. Het bestuur is ook de eerstverantwoordelijke voor de interactie met de samenleving.

U kunt hier ons jaarverslag 2017 lezen.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.