Actieplan voor huisvesting statushouders

29-02-2016

Om de huisvesting van statushouders in goede banen te leiden slaan de 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre), woningcorporaties uit die regio en het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) de handen ineen. Hiervoor werd maandag 29 februari gezamenlijk het Actieplan Statushouders 2016-2017 ondertekend.

Om verdringing op de woningmarkt te voorkomen, komen er onder andere meer woningen. Ook worden afspraken gemaakt over een goede eerste begeleiding en komen er betere matches tussen de woningzoekende statushouders en hun beoogde woonplaats. Al deze afspraken staan in het Actieplan Statushouders 2016-2017. De intenties worden ook onderschreven door de Provincie en stichting Vluchtelingenwerk.

In 2016-2017 minimaal 800 extra woningen in de regio

De samenwerkende partijen willen graag helpen bij de woonopgave. Maar ze hebben ook oog voor de zorgen vanuit de maatschappij met betrekking tot verdringing op de woningmarkt. Op dit moment levert de huisvesting van statushouders geen knelpunten op. Maar om dat ook voor de toekomst te garanderen, komen er in 2016-2017 minimaal 800 extra woningen bij in de regio. Die woningen worden voor een groot deel gerealiseerd voor een mix van doelgroepen. Dat betekent dat deze maatregel niet alleen een positief effect heeft voor statushouders, maar voor alle woningzoekenden in de regio.

Urgentie voor statushouders blijft

Het Rijk sprak onlangs het voornemen uit om mensen met een verblijfsvergunning niet meer als urgente woningzoekenden te beschouwen, maar de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lokale overheden neer te leggen. De gemeenten in het SGE hebben in het Actieplan besloten dat die urgentie in en om Eindhoven in stand blijft. Het feit dat de corporaties en de gemeenten al ruim een jaar samenwerken aan het verbeteren van de transparantie voor woningzoekenden en aan een gezamenlijke urgentieregeling, betekent dat er al een goede basis is gelegd om de uitvoering van de huisvesting te vergemakkelijken. De afspraken over de uitvoering van de gezamenlijke urgentieregeling zijn eveneens op 29 februari ondertekend.

Foto's door Martily Media

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.