Besluit tot fusie Woningstichting de Kempen en Wooninc.

10-10-2014

Woningstichting de Kempen (WdK) uit Bladel en Wooninc. uit Eindhoven hebben na onderhandeling en intern beraad ingestemd met een fusie tussen de 2 woningcorporaties per 1 januari 2015. Het besluit wordt nu voor zienswijzen voorgelegd aan de huurdersvertegenwoordiging en andere belanghebbenden, waaronder de gemeenten waar WdK en Wooninc. actief zijn. Uiteindelijk is het laatste woord aan de verantwoordelijke Minister. De fusie biedt vooral de 764 huurders in de Kempen meer perspectief. Voor de bijna 9.000 huurders van Wooninc. wijzigt er nauwelijks iets.

Ouderen voor wonen naar Wooninc.
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van WdK zien Wooninc. als een professionele organisatie die goed in staat is om haar woningen in de Kempen te beheren en verder te ontwikkelen. De nieuwe woningcorporatie Wooninc. draagt naar vermogen bij aan beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor ouderen in deze regio.  De uitbreiding van het bezit past heel goed in de doelstelling van Wooninc. en haar focus op verhuren aan met name ouderen. Met haar decennia lange ervaring op dit vlak is Wooninc. zeer goed in staat  om ook ouderen in de Kempengemeenten te helpen om langer zelfstandig te wonen. De eerste concrete resultaten zullen binnen enkele maanden na fusie zichtbaar zijn.  

Inzet op langer zelfstandig wonen
De focus van Wooninc. op ouderen is niet nieuw. Het eerste woongebouw met een woonconcept speciaal voor ouderen dateert uit 1973. Toen ‘Beschermd Wonen’, tegenwoordig ‘Wooninc.Plus’, gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen met extra aandacht voor veiligheid, welzijn en zorg dichtbij. In de loop der jaren zijn onder deze noemer met succes vele complexen gerealiseerd, groot en klein. Het woonconcept beantwoordt volledig aan de door de politiek gewenste scheiding tussen wonen en zorg. De woningcorporatie verantwoordelijk voor het wonen, een zorginstelling voor de zorg. In de Kempen is Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) een belangrijke zorgaanbieder die onder meer ook in de wooncomplexen van Wooninc. actief is. 

Focus op betaalbaarheid
Door de fusie zijn de inkoopkracht van de nieuwe woningcorporatie, de efficiëntie, de investeringscapaciteit en de financieringsmogelijkheden beter gewaarborgd. Dit is geen doel op zich, maar een middel om de woningen betaalbaar te houden. De voordelen van de grotere schaal worden ingezet om de beoogde huurverhoging in 2015 gedeeltelijk te compenseren voor alle huurders van Wooninc. Bij de uitwerking van de begroting voor het komende jaar zal duidelijk worden hoeveel de door de politiek opgelegde verhuurdersheffing die wij in rekening moeten brengen bij de huurders, lager kan uitvallen. Omdat WdK geen eigen werkorganisatie heeft, zijn aan de fusie geringe personele consequenties verbonden. Door de toename van het werkaanbod gaat Wooninc. haar organisatie met 2 medewerkers uitbreiden.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.