Bewonersparticipatie: We doen het samen!

19-04-2016

Bewonersparticipatie, een begrip dat je steeds vaker hoort. Maar wat is dit precies en waarom wil Wooninc. haar huurders en buurtbewoners betrekken? Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) zijn samen op zoek naar nieuwe initiatieven om bewoners te betrekken bij het doen en laten van de organisatie. Wij vinden het namelijk belangrijk om te weten wat onze huurders bezighoudt.

Bewonersparticipatie, wat is het en waarom vinden wij het zo belangrijk?

Bewonersparticipatie vinden wij erg belangrijk, daarom besteden wij hier ook veel aandacht aan. Al eerder hebben we gesproken met 2 grote groepen huurders, buurtbewoners en samenwerkingspartners uit de regio. Het doel van deze gesprekken is het in kaart brengen van de manier waarop onze huurders willen meedenken. Wat vinden zij belangrijk? Op welke manier willen zij betrokken worden bij Wooninc.? Wat verwachten zij van ons? Op welke manier willen zij zelf een bijdrage leveren?

Een groep van 30 huurders uit met name regio Eindhoven en Oirschot heeft aangegeven graag actief bij de verdere uitwerking te willen worden betrokken. Half april werd hieraan een vervolg gegeven.

Bewonersparticipatie is meer dan meedenken, het is elkaar helpen

Huurders van Wooninc., medewerkers en leden van de huurdersvertegenwoordiging SHW spraken op de avond in april met elkaar. Huurders kregen eerst een korte terugkoppeling van de eerdere bijeenkomsten. De conclusie uit de bijeenkomst in Eindhoven was anders als de conclusie uit de bijeenkomst in Oirschot. In Eindhoven lag de focus op ‘een ander willen helpen’ en hoe je de praktische samenwerking tussen bewoners kunt stimuleren. In Oirschot lag de focus op beleidsbeïnvloeding en hoe je samen stappen kunt zetten in termen van belangen en invloed. Uit deze verschillende conclusies blijkt dat bewonersparticipatie erg veelzijdig is. Het gaat over kleine dingen als elkaar helpen, maar ook over het meedenken over beleidsbeslissingen van een organisatie.

Bewonersparticipatie in de praktijk: bewonersinitiatieven en activiteiten

Dat huurders graag meedenken blijkt uit de praktijkvoorbeelden die zij met de groep deelden. Dit waren zowel kleine als grote initiatieven: burenhulp, een buurtcorporatie, een duofiets speciaal voor ouderen en een Syrisch diner om de integratie tussen vluchtelingen en inwoners te bevorderen. Na de groepsdiscussies was de uiteindelijke boodschap: begin met iets kleins vanuit je passie en kijk vervolgens waar andere bewoners kunnen aansluiten en waar Wooninc. eventueel een faciliterende rol kan vervullen. Dit kan heel praktisch zijn in het beschikbaar stellen van ruimte, maar ook door het in kaart te brengen van activiteiten in de wijk.

Huurders denken graag mee: goede inhoudelijke inbreng van bewoners

Om betere beslissingen te kunnen nemen, willen we graag inhoudelijke inbreng van bewoners bij bepaalde thema’s. Ook dat is bewonersparticipatie. We willen al onze huurders aanspreken. Huurders gaven tijdens de avonden aan vooral de écht betrokkenheid belangrijk te vinden. We moeten goede thema’s benoemen waarbij huurders zich betrokken voelen, daadwerkelijk naar de huurders luisteren en een goede terugkoppeling te geven.

Het vervolg: hoe krijgt bewonersparticipatie in de praktijk vorm?

In een vervolgbijeenkomst in mei of juni gaan we onder andere met dezelfde groep mensen aan de slag om verschillende vormen van bewonersinitiatieven samen met huurders en SHW verder uit te werken. Wij willen graag veel huurders betrekken en veel verschillende ideeën horen en nóg meer mensen spreken.

Vindt u bewonersparticipatie ook belangrijk? Denk en praat mee!

Bent u nog niet benaderd, maar wilt u toch graag bewonersparticipatie met ons naar een hoger niveau tillen? Meld u dan alsnog aan via ikdoemee@wooninc.nl of persoonlijk via één van onze medewerkers via 040 265 44 00.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.