Bewoners praten mee over ontmoetingsruimte 't Laar in Waalre

25-01-2017

Zorginstelling RSZK heeft besloten haar verzorgingshuis 't Laar aan de Malvalaan in Waalre per 1 maart a.s. te sluiten, inclusief de ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Dat heeft consequenties voor de (overwegend oudere) huurders van de naastgelegen flats van Wooninc. die ook gebruik maken van deze voorziening.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 25 januari is met de bewoners daarover gesproken. Wooninc. maakt zich sterk voor een alternatief. Of en hoe dit vorm kan krijgen was onderwerp van gesprek met de ruim 80 aanwezige bewoners en gebruikers.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de wensen van de bewoners en over de mogelijkheden, wordt deze week een enquête over de ontmoetingsruimte uitgezet. Met de uitkomst daarvan wordt verder met hen gesproken en wordt bekeken en beoordeeld of Wooninc. een faciliterende rol kan vervullen.

Het liefst wordt Wooninc. eigenaar van het gebouw van RSZK; gesprekken daarover lopen en hopelijk is binnen een maand duidelijkheid daarover en kan Wooninc. de onzekerheid bij de (oudere) bewoners wegnemen.

Als Wooninc. eigenaar wordt dan is er het voornemen om een nieuw Wooninc.Plus complex te realiseren. Een woonconcept dat ouderen in staat stelt lang zelfstandig te blijven wonen.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.