Blok moet dreigend miljardengat dichten na slordig rekenen CPB

11-12-2012
Blok moet dreigend miljardengat dichten na slordig rekenen CPB

Eindhovens Dagblad, dinsdag 11 december

door Sander van Mersbergen

DEN HAAG – Een miljardengat op de rijksbegroting dreigt als het kabinet de plannen met de sociale huurmarkt niet aanpast. Aangepaste berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) suggereren dat CPB en kabinet zich bij het opstellen van het regeerakkoord veel te rijk rekenden. In een brief aan een Tweede Kamer schrijft minister Blok van Wonen dat hij de uitgangspunten van het kabinetsplan naar aanleiding van de nieuwe cijfers nader gaat bezien.

In het regeerakkoord kondigt het kabinet aan dat het vanaf 2017 jaarlijks ruim 2 miljard op wil halen bij de woningbouwcorporaties, de zogenaamde verhuurdersheffing. Dat geld zouden de corporaties bijeen kunnen sprokkelen door de huren te verhogen.

Die mogelijkheid is er volgens het kabinet, omdat de huren verhoogd mogen worden tot maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde van de woning. Dat zou de corporaties vanaf 2017 jaarlijks 2,5 miljard extra aan huur op moeten leveren. Die voorspelling was echter gebaseerd op de aanname dat de WOZ-waarde van de woning ieder jaar licht zal stijgen. Bovendien hanteerde het CPB de waardes van 2008 als startpunt.

Fout, stelden critici, zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Volgens het CFV zullen de prijzen tot 2017 eerder dalen dan stijgen. Daarnaast zijn de WOZ-waardes van 2008 veel hoger dan die van nu.

Uit de nieuwe berekening van het CPB blijkt dat als de uitgangspunten van het CFV worden gebruikt, de huuropbrengsten 15 procent lager zijn dan in de oorspronkelijke berekeningen van het kabinet. De corporaties houden niet 2,5 miljard over, maar leveren 0,8 miljard in. Een gat van 3,3 miljard dus.

In een brief aan de Tweede Kamer laat Blok doorschemeren dat de uitgangspunten van het CFV meer recht doen aan de realiteit. Hij zal de plannen er op aanpassen. Vermoedelijk sneuvelt de grens van 4,5 procent van de WOZ-waarde. Ook zal in het nieuwe plan meer onderscheid gemaakt worden tussen de diverse regio’s. Dit omdat het plan in de huidige vorm voor corporaties in de zogenaamde krimpgebieden onwerkbaar is. Komend voorjaar presenteert Blok het aangepaste plan.

Het doel van de operatie blijft volgens de minister onveranderd: een meer marktconforme huur en het uitbannen van scheefwonen. Het huidige puntenstelsel voor sociale huurwoningen wordt afgeschaft.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.