Definitief besluit fusie Wooninc. - Vitalis Sociale Woonvormen

18-12-2015

Vandaag heeft als laatste de Raad van Commissarissen van Wooninc. goedkeuring verleend aan de fusie tussen Wooninc. en Vitalis Sociale Woonvormen (VSW). Eerder al hebben de RvT van VSW, de Minister Wonen en Rijksdienst en de huurdersvertegenwoordigers ingestemd met de fusie. In het verlengde van de fusie gaan Vitalis Zorg Groep en Wooninc. hun krachten bundelen onder de naam WoonincPlusVitalis, met een gezamenlijk klantencentrum waar senioren en ouderen met alle vragen over wonen, welzijnzorg en behandeling welkom zijn

Door de fusie ontstaat een woningcorporatie met meer dan 12.500 verhuureenheden in de regio. Eerder dit jaar is Wooninc. al gefuseerd met Woningstichting de Kempen. Met de fusie worden meer dan 2000 wooneenheden, verspreid over 16 woongebouwen in Eindhoven, toegevoegd aan de voorraad van Wooninc. Variërend van individueel zelfstandig wonen tot en met wonen met zorg. Bijna de helft van het woningbezit van de woningcorporatie is na fusie uitermate geschikt voor senioren en ouderen. Daarmee is Wooninc. toekomstbestendig met de toenemende groei van 65- en 80-plussers.

Eén aanspreekpunt voor wonen, welzijn en zorg
In het kader van de fusie hebben Wooninc. en Vitalis Zorg Groep (VZG) afspraken gemaakt over verdere samenwerking: Wooninc. voor betaalbaar wonen, VZG voor zorg en ondersteuning in de wooncomplexen en voor Residentieel wonen. Vitalis biedt daarnaast zorg en ondersteuning in de wijk. De wooncomplexen dienen daarbij als uitvalsbasis. Verder voorziet VZG in revalidatie en verblijf met intensieve zorg.

De samenwerkingspartners bundelen hun activiteiten in het WoonincPlusVitalis klantcentrum. Vanaf januari zijn alle senioren en ouderen welkom aan de Onze Lieve Vrouwestraat 8 in Eindhoven voor al hun vragen en wensen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hier kunnen zij terecht voor persoonlijk advies. Het klantcentrum staat in principe ook open voor andere partijen die met hun producten en diensten kunnen en willen bijdragen aan goed leven voor ouderen. Meer informatie is te vinden op www.woonincplusvitalis.nl of via 040 220 22 02.

WoonincPlusVitalis in de wijk
De WoonincPlusVitalis gebouwen verspreid over Eindhoven hebben ook een wijkfunctie. De complexen dienen als thuis- en uitvalsbasis voor zorg- en dienstverlening in de wijk, voor ontmoeten en activiteiten en voor interactie in de buurt. De vele activiteiten zijn mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers onder bewoners en buurtbewoners.

Inzet op langer zelfstandig wonen
De focus van Wooninc. op ouderen is niet nieuw. Het eerste woongebouw met een woonconcept speciaal voor ouderen dateert uit 1973. Eerst ‘Beschermd Wonen’, toen ‘Wooninc.Plus’ en vanaf 1 januari 2016 ‘WoonincPlusVitalis’. De inzet van de samenwerkingspartners is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen door extra aandacht voor veiligheid, welzijn en zorg. Het woonconcept beantwoordt volledig aan de door de politiek gewenste scheiding tussen wonen en zorg.

Via Vitalis Residentieel Wonen worden ook huurappartementen in de (duurdere) vrije sector aangeboden, eveneens met nagenoeg dezelfde zorgdienstverlening van VZG.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.