Een helpende hand bij huurachterstand

07-12-2016

Wooninc. maakt zich sterk om huurachterstanden en ontruimingen te voorkomen. We gaan hiervoor actief in gesprek met onze huurders. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere partners zoals WIJeindhoven.

Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen. Om te voorkomen dat huurachterstanden te ver oplopen, nemen wij pro actief actie. Het is immers niet alleen in ons belang, maar vooral in het belang van de huurder, dat eventuele huurschulden worden voorkomen of snel worden afgelost. Verwacht een huurder betalingsproblemen, dan adviseren wij om hierover tijdig contact met ons op te nemen.

Actief met bewoners in gesprek

Hebben wij de maandhuur niet op tijd ontvangen, dan sturen wij na twee weken een eerste herinnering, twee weken later gevolgd door een aanmaning. Hebben wij de huur dan nog niet ontvangen, dan gaan we actief met bewoners in gesprek. Onze medewerkers verhuur en leefomgeving bellen elke maand iedereen met een huurachterstand. In de maand november waren dit 155 huurders. We proberen een betalingsregeling met hen te treffen en zo de huurachterstand weg te werken. Pas als na een eventueel huisbezoek, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden van de bewoner, betaling uitblijft, schakelen we de deurwaarder in voor een incassoprocedure.

Op huisbezoek

Door achter de voordeur te komen, krijgen onze medewerkers een goed beeld van de woonsituatie van onze huurders. Dit zijn soms schrijnende situaties. Moeders met kinderen die vanwege langlopende en hoge schulden hun huur niet meer kunnen betalen. Soms is de huurschuld zo fors opgelopen, dat huisuitzetting via een vonnis van de rechter de enige mogelijkheid is. In sommige gevallen ontkomen we daar niet aan. Dat ging in 2015 om 20 gevallen. Vaak is er dan meer aan de hand, zoals overlast.

Betalingsregeling

We gaan nooit zomaar tot ontruiming over. Is de huurachterstand echter zo ver opgelopen dat de rechter dit vonnis heeft uitgesproken, dan dient de huurder zich tot het uiterste in te spannen om in de woning te mogen blijven wonen. Sowieso stellen wij na een vonnis altijd een vaststellingsovereenkomst op. Hierin worden voorwaarden opgenomen waaraan de huurder zich gedurende een vastgestelde periode moet houden.

Zo dient de huurder zich bijvoorbeeld onder bewind te laten stellen, elke maand een bedrag te betalen (gelijk aan de huurprijs), een betalingsregeling te treffen voor de huurachterstand en begeleiding aan te vragen bij bijvoorbeeld WIJeindhoven. Houdt de huurder zich niet aan deze afspraken, dan gaan we alsnog tot huisuitzetting over.

Begeleiding vanuit WIJeindhoven

Begeleiding van een partner zoals WIJeindhoven is vaak essentieel in het gehele traject en kan de bewoner enorm helpen om de zaken weer op de rit te krijgen. Een grote huurachterstand staat namelijk meestal niet op zich. Vaak speelt er veel meer.

Mensen hebben bijvoorbeeld moeite om zelfstandig te wonen of om hun financiën op orde te brengen. Ze weten dan niet meer hoe ze dit zelf moeten oplossen en hebben een extra steuntje in de rug nodig. Medewerkers van WIJeindhoven kunnen de huurder hierin begeleiden en samen de financiële situatie in kaart brengen. Ook kan er bekeken worden of er bijvoorbeeld nog eventuele toeslagen zijn waar mensen recht op hebben en ze via vrijwilligerswerk begeleiden naar een betaalde baan.

WIJeindhoven biedt huurders dus graag de helpende hand. Dat geldt ook voor Wooninc. Verwacht een huurder betalingsproblemen, dan adviseren wij om hierover tijdig contact met ons op te nemen.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.