Gemeente zet streep door nieuwbouwplan Reusel

08-04-2016

Het te realiseren Wooninc.Plus woongebouw, met betaalbare woningen voor senioren en ouderen als vervanging van de bejaardenwoningen 't Busseltje, gaat niet door. Na een fase van intensief onderzoek en onderhandeling heeft de gemeente Reusel-De Mierden de samenwerking met Wooninc. beëindigd.

In november 2014 heeft Wooninc. met gemeente Reusel-De Mierden, RSZK en woningstichting De Zaligheden de intentie uitgesproken en vastgelegd voor onderzoek naar ontwikkeling van het plangebied Groeneweg aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan in Reusel. Daaronder de herallocatie van de gedateerde zorgvoorziening voor ouderen van RSZK in Mariahof. Een onderdeel van het plangebied is de herbestemming van de Josephschool als onderdeel van het te realiseren Wooninc.Plus woongebouw, met betaalbare woningen voor senioren als vervanging van de bejaardenwoningen in 't Busseltje. De uitwerking had geresulteerd in een nieuwbouwplan van 40 appartementen, waaronder 10 t.b.v. de vrije sector verkoop en een zorgeenheid met circa 36 verpleegeenheden voor RSZK. Het financiële risico daarvan zou bij Wooninc., respectievelijk RSZK liggen en de conclusie was dat dit risico aanvaardbaar is.

In maart 2015 hebben de partijen, met uitzondering van woningstichting De Zaligheden, een 2e intentieovereen­komst gesloten inhoudende onderzoek naar mogelijke verhuizing van De Kei naar deze locatie. De uitwerking van deze 2e intentieovereenkomst leidt bij de gemeente na een fase van intensief onderzoek en onderhandeling tot de conclusie dat de financiële haalbaarheid onder druk staat en vervolgens tot het beëindigen van de samenwerking met Wooninc. De gemeente heeft gelijktijdig ook besloten om de samenwerking m.b.t. tot de 1e intentieovereen­komst te beëindigen en te kiezen voor een marktconsultatie.

Wooninc. respecteert deze keuze. Kiezen voor de markt betekent dat de gemeente opteert voor de hoogst mogelijke opbrengst in de commerciële sector. Wij begrijpen dit, maar kunnen dit zelf niet waarmaken omdat wij ons focussen op betaalbare woningen. Het is jammer dat de senioren in gemeente Reusel-De Mierden met een beperkt inkomen een passende en betaalbare woning in de nabijheid van centrumvoorzieningen aan zich voorbij zien gaan.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.