Geringe huurverhoging huurders Wooninc. in 2016

20-04-2016

Per 1 juli 2016 gaan de huurders van Wooninc. 0,6% meer huur betalen. Dit is gelijk aan de inflatie. De huurverhoging zijn wij overeengekomen met Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW), de vertegen­woor­diger die namens de huurders daarover jaarlijks met ons overlegt en ons adviseert. Met de uitkomst van 0,6% is de SHW tevreden. Bij huurders uit het zogenoemde niet-DAEB bezit (o.a. huurders in de duurdere vrije sector) wordt de huur verhoogd met 2%. De huurverhoging wordt in veel situaties gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere huurtoeslag.

Huurverhoging op basis van inkomen om scheefwonen te voorkomen

De minister stelt ons in staat om op basis van het inkomen de huur jaarlijks verhogen. De extra verhoging voor hogere inkomens heeft als doel te voorkomen dat mensen die goed in staat zijn om een hogere huur te betalen een sociale huurwoning (blijven) bezetten. De minister duidt dit aan als scheefwonen. Liever ziet Wooninc. dat deze mensen hun woning kopen, dan wel dat zij voorrang krijgen bij de koopwoningen die wij vaak in combinatiecomplexen realiseren of dat zij naar een andere (duurdere) huurwoning verhuizen. Deze “extra” verhoging is ook noodzakelijk om de opgelegde ‘verhuurdersheffing’ aan het Rijk te kunnen voldoen. De SHW heeft er voor gepleit om de zogenoemde ‘middeninkomens’ vooralsnog te ontzien omdat voor hen niet altijd een betaalbaar passend alternatief voorhanden is.

Inkomensgegevens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging

Om de inkomensafhankelijke huurverhoging te kunnen uitvoeren is Wooninc. afhankelijk van gegevens van de fiscus. Gebleken is dat deze gegevensverstrekking niet (nagenoeg) 100% is, waardoor Wooninc. niets anders kan doen dan de huur voor alle huurders, ook de hogere inkomens, met 0,6% te verhogen. Uitgezonderd de duurdere vrije sector woningen. Wooninc. streeft ernaar om voor de huurverhoging van 2017 de gegevens nagenoeg volledig te hebben, zodat bij de huurverhoging alsnog onderscheid gemaakt kan worden in inkomen. Met deze benadering geeft Wooninc. vorm en inhoud aan de inkomensafhankelijke huurverhoging zoals de politiek dit de woningcorporaties heeft opgelegd.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.