Hoe tevreden zijn huurders over Wooninc.?

27-05-2016

In maart heeft het onafhankelijke onderzoeksinstituut Interface (verbonden aan TU/e) het onderzoek naar de tevredenheid van de huurders van Wooninc. afgerond. Huurders is gevraagd hoe tevreden zij zijn over hun woonsituatie en de dienstverlening van Wooninc. Van de 6.437 huurders die digitaal uitgenodigd zijn voor het onderzoek, hebben 1.935 huurders de enquête (30%) volledig ingevuld. Huurders hebben ook de mogelijkheid gekregen om een papieren enquête in te vullen.

De woning en woonomgeving

De huurders waarderen de totale woning met gemiddeld een 7,2. Hierbij is gevraagd naar de tevredenheid over de grootte (7,6), de technische staat (6,6) en de voorzieningen in de woning (6,9). Huurders van een appartement waarderen het woongebouw met een 7,1. Het onderhoud van de achterpaden door bewoners blijft met een 6,2 een aandachtspunt. De woonomgeving scoort gemiddeld een 7,1. Hierbij is gevraagd naar de tevredenheid over de kwaliteit van de voorzieningen (7,2), de mate van overlast (6,9) en de bewonerssamenstelling (7,1). Vanuit overlast zijn met name het fout parkeren en de vervuiling (zwerfvuil, hondenpoep) van de woonomgeving een bron van ergernis. Het klanttevredenheidsonderzoek geeft ook inzicht in de buurten of woongebouwen waar verbetering wenselijk is. Hier valt op dat seniorenwoningen vaak hoger gewaardeerd worden dan sommige eengezinswoningen.

De dienstverlening van Wooninc.

Klanten waarderen de dienstverlening van Wooninc. met gemiddeld een 6,9. Hierbij is gevraagd naar de tevredenheid over de telefonische bereikbaarheid (7,1), schoonmaakdiensten (6,8) en de overige diensten en producten van Wooninc. (6,8).

Over de meeste producten en diensten zijn huurders van Wooninc. tevreden. Denk hierbij aan diensten zoals de mogelijkheden om zelf aanpassingen aan de woning te doen, de mogelijkheden voor woningruil, het Oppluspakket, de schriftelijke informatie en het Wooninc.Plus concept voor senioren.

Blijven meten en blijven verbeteren

Het uitgebreide klanttevredenheidsonderzoek wordt één keer per twee jaar uitgevoerd onder alle huurders van Wooninc. Naast dit onderzoek meet Wooninc. continu de tevredenheid over haar dienstverlening bij vertrekkende huurders (7,3), nieuwe huurders (7,7) en bij huurders met een reparatieverzoek (7,2) middels enkele korte vragen. Vertrekkende huurders geven aan het prettig te vinden de woning niet in de oorspronkelijke staat te hoeven achterlaten. Ook de manier waarop de huur opgezegd kan worden, levert een hoge waardering op. De staat waarin de nieuwe woning door de oude huurder wordt achtergelaten, blijft een aandachtspunt. Van de nieuwe huurders is 22% hier ontevreden over. Tenslotte valt op dat Wooninc. een ‘honkvaste’ corporatie is; bijna de helft van de vertrekkende huurders stroomt door naar een andere woning van Wooninc.

Hoe nu verder?

De aankomende periode inventariseert Wooninc. de aandachtspunten in individuele buurten en woongebouwen en zal verbeteractiviteiten initiëren, onder andere binnen werkprocessen. Daarnaast worden de resultaten besproken met Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) en bewonerscommissies.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.