Huurders uit De Kempen laten van zich horen

27-09-2016

Hoe kunnen wij onze huurders meer betrekken? Daarover gingen wij - Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) -  al eerder met huurders in gesprek. Tijdens bijeenkomsten in Eindhoven en Oirschot gingen we in op hoe we de samenwerking tussen bewoners kunnen stimuleren, maar ook over hoe we samen stappen kunnen zetten. Deze bijeenkomsten hebben nu een vervolg gekregen voor onze huurders in De Kempen.

Doe mee in De Kempen

Op 26 september en 5 oktober gingen we met zeer betrokken huurders in Waalre, Veldhoven, Bladel en Bergeijk in gesprek over thema's die bewoners raken. Dit blijken vooral zaken te zijn die betrekking hebben op hun woongebouw en de directe omgeving. Bewoners willen ook vooral geinformeerd worden via huis-aan-huis nieuwsbrieven en niet digitaal. Ook persoonlijk contact via fysieke bijeenkomsten, zoals de sessies die wij nu organiseren, wordt op prijs gesteld. Wij nemen alle input mee en komen op korte termijn met een terugkoppeling.

Bewonersbetrokkenheid: we moeten het samen doen!

Uit de eerder georganiseerde bijeenkomsten in Eindhoven lag de focus op elkaar willen helpen en hoe je die samenwerking tussen bewoners kunt stimuleren. Wooninc. en SHW kunnen hierin eventueel een faciliterende rol vervullen. Denk aan het beschikbaar stellen van een ruimte of het in kaart brengen van activiteiten en initiatieven in de wijk.

Door alle initiatieven inzichtelijk te maken, stimuleer je andere bewoners hierbij aan te sluiten of om zelf een activiteit op te starten. We zijn in gesprek met reeds bestaande platformen om wellicht aan te sluiten.

Opstart klantenpanel

Uit de eerdere bijeenkomst in Oirschot ging het gesprek vooral over beleidsbeïnvloeding en hoe je samen stappen kunt zetten. Om goede beslissingen te kunnen nemen willen Wooninc. en SHW graag ook meer inhoudelijke inbreng van bewoners. Dit kan met een klantenpanel. Dit klantenpanel - zowel online als fysiek - willen we eind dit jaar opstarten. Wooninc. en SHW maken samen een inventarisatie van de meest relevante thema’s.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.