Huurverhoging 2014

18-03-2014

Jaarlijks verhoogt Wooninc. de huur van de woningen. Per type woning kan dit verschillen. In de maand april, nadat de SHW is betrokken bij de jaarlijkse huuraanpassing, ontvangen de huurders daarover schriftelijk een brief, waarin staat met welk percentage de huur precies stijgt.

Sociale huur
Voor de sociale huurwoningen (maandhuur < € 699 in 2014) bepaalt de minister ieder jaar met welk percentage de huur mag stijgen. Na de verhoging mag de huur niet hoger zijn dan de maximale huurprijs volgens de woningwaardering (voor meer informatie, zoek op ‘huurprijscheck’ via www.google.nl).

De ervaring leert dat de verhoging jaarlijks gelijk is aan de inflatie. Naast deze verhoging kunnen de woningcorporaties gebruik maken van de mogelijkheid om 1,5% extra verhoging te rekenen vanwege de zogenoemde ‘verhuurdersheffing’ die de regering ons heeft opgelegd en we aan haar moeten afdragen.

Voor 2014 hebben de woningcorporaties in Eindhoven afgesproken om geen gebruik te maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging. In dat geval mogen de woningcorporaties afhankelijk van de hoogte van het inkomen maximaal 6,5% huurverhoging rekenen, maar daar zien we in Eindhoven dit jaar vanaf.

Verhoging bij mutatie
Komt een sociale huurwoning vrij, dan beoordelen we eerst of de huur voldoet aan de minimale maandhuur. Dit is tenminste 80% van de maximale huurprijs die we mogen rekenen. Is de huur lager, dan wordt de maandhuur verhoogd naar deze minimale maandhuur.   

Vrije sector huur
De huurverhoging voor vrije sector woningen is niet aan een maximum gebonden. Dit geldt voor de woningen met een maandhuur boven de  € 700. In onze situatie is dit overigens een beperkt aantal woningen.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.