Huurverhoging meer dan inflatiecorrectie

01-05-2013

Eindhoven, 1 mei 2013

Onze huuraanpassing volgt al jaren de inflatie. Dit jaar is er de mogelijkheid van een extra verhoging van 1,5% door het besluit van het Kabinet Rutte II over de verhuurdersheffing. Wij brengen deze extra huurverhoging in rekening bij de huurders omdat wij geen andere mogelijkheid hebben om de heffing te betalen. Een enkele andere corporatie verkeert in de omstandigheid dat zij bijvoorbeeld door efficiënter werken nog voldoende middelen kan vrijmaken om de heffing te voldoen. Wooninc. werkt al jaren zeer efficiënt en heeft die optie nog maar in beperkte mate. Verder willen wij onze voorgenomen investeringen zoveel als mogelijk niet uit- of afstellen. Dat vertraagt immers de gewenste vernieuwing en heeft als nadeel een toenemende werkloosheid in de bouwsector.

Maar bovenal vinden wij het gerechtvaardigd dat mensen met meer inkomen ook meer gaan betalen voor woonruimte die wij en andere woningcorporaties in principe (nog) onder de kostprijs aanbieden. Wij zijn ons er van bewust dat dit betekent dat vele huurders meer moeten gaan betalen voor het wonen. Maar dat is in de huidige economisch slechte tijd de harde werkelijkheid. Misschien hard, maar wel rechtvaardig om te kunnen blijven waarborgen dat mensen die het echt nodig hebben ook in de toekomst een betaalbare woning van ons kunnen blijven huren. Eventueel aangevuld met huurtoeslag waar mensen met een laag inkomen een beroep op kunnen blijven doen. Wat dat betreft blijven we ons sterk maken om deze voorziening in stand te houden. En daarom ook zorgen wij er voor dat de huurprijs van vele sociale huurwoningen onder het niveau blijft waarbij men nog in aanmerking komt voor deze huurtoeslag. De heffing van de overheid is voor een deel overigens ook bedoeld ter dekking van de toenemende kosten daarvan. 

Hopelijk hebben wij hiermee duidelijk kunnen maken waarom wij niet voor de weg van de minste weerstand hebben gekozen door de huurverhoging te beperken tot alleen de inflatie.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.