Huurverhoging Wooninc. 2015

04-03-2015

De huurders van Wooninc. krijgen per 1 juli 2015 een beperkte huurverhoging van in totaal 1,5%. Dit is opgebouwd uit 1% inflatie en 0,5% vanwege de verhuurdersheffing. Verhuurders kunnen in 2015 naast de inflatie de huren tot maximaal 4% extra laten stijgen. Wooninc. maakt na onderhandeling met de huurdersvertegenwoordiging SHW maar beperkt gebruik hiervan, waarmee wij de toezegging nakomen aan de SHW om het voordeel uit de fusie met Woningstichting de Kempen dit jaar ten goede te laten komen aan al onze huurders. Dit dus door de verhuurdersheffing voor slechts een deel aan de huurders door te belasten. Voor 1 mei ontvangen alle huurders een brief. De Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) heeft hier positief over geadviseerd. Hans Schouten, voorzitter van SHW: “Wij zijn heel tevreden. Wooninc. heeft goed naar onze wensen geluisterd. Wij zijn in vroegtijdig stadium met elkaar in overleg getreden met een resultaat waar wij trots op zijn.”

Bijzondere aandacht voor betaalbaarheid
De gemiddelde maandhuur bij Wooninc. is € 470. Op basis van de laatste benchmark ligt de huur van Wooninc. 6% lager dan het landelijk gemiddelde van de referentiecorporaties. Van het woningbezit van Wooninc. heeft 85% een huur lager dan € 600 en 96% een huur lager dan € 700. Al deze woningen komen in aanmerking voor huurtoeslag. Henk Buursink, bestuurder Wooninc.: “Wij staan voor goede en betaalbare woningen. Ook moeten wij de continuïteit van Wooninc. bewaken. We zijn ons er van bewust dat voor onze huurders elke euro telt. Daarom houden we de huurprijs zo laag mogelijk.”

Lage bedrijfslasten
Wooninc. is al een efficiënte organisatie met lage bedrijfslasten, zo blijkt ook uit de benchmark onder woningcorporaties. De bedrijfslasten zijn met € 651 fors lager dan het landelijke gemiddelde van € 1.025. Toch proberen we ook onze kosten nog verder te verlagen, onder meer door nog scherper in te kopen en nog slimmer te werken.  

Duurzaamheid
Wooninc. zal niet bezuinigen op onderhoud en het programma om woningen beter te isoleren. Vooral bij grootonderhoud pakken we dit aan. Immers, de energielasten vormen een belangrijk onderdeel van de woonlasten. Het energiezuiniger maken van de woningen draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan de portemonnee van de huurder. In het afgelopen jaar zijn mede om die reden ook weer drie installaties voor opwekking van zonne-energie geplaatst. In totaal plukken nu meer dan 600 woningen daarvan de vruchten. Ook het grootonderhoud in Woenselse Heide met extra energiebesparende maatregelen resulteert in kwaliteitsverbetering van de woningen en een hoger energielabel.  

Huurincasso
Ontstaan er om wat voor reden dan ook betalingsproblemen dan doet Wooninc. er alles aan om betrokken huurder te helpen. Al in een vroeg stadium trekken wij aan de bel en proberen wij met de huurder een oplossing te vinden. Wij hebben net als de huurder geen enkel belang om uiteindelijk, na een uitspraak van de Rechter, tot huisuitzetting te komen vanwege een huurachterstand. Het aantal uitzettingen is bij Wooninc. gelukkig relatief laag. Daar waar het wel het geval is geweest, heeft het soms ook te maken met bijvoorbeeld overlast, woonfraude of hennepteelt.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.