Jaarverslag 2016 beschikbaar

01-05-2017

Wooninc. is een van de eerste woningcorporaties die een goedkeurende accountantsverklaring heeft ontvangen over verslagjaar 2016.

Dankzij een tijdige voorbereiding en een gedegen plan van aanpak slaagden wij erin aan de nieuwe en zwaardere eisen van het jaarverslag te voldoen. Hiermee plaatst Wooninc. zich in de kopgroep van corporaties die, ondanks alle wijzigingen, hebben vastgehouden aan de oorspronkelijke planning van 1 mei.

Marktwaarde

Vanaf verslagjaar 2016 zijn woningcorporaties verplicht om in de jaarrekening hun vastgoed te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Ook Wooninc. is geconfronteerd met de zwaardere eisen.  Een goed doordachte en efficiënte werkwijze zorgde ervoor dat Wooninc. eind april haar jaarverslag 2016 vastgesteld had. Ruim voor de uiterste vaststellingsdatum van 1 juli.

Succesfactor

Een intern projectteam werd in het plan van aanpak verantwoordelijk voor de full-taxaties. Dit team bestond uit medewerkers met kennis van diverse domeinen zoals financiën, vastgoed, (bron)data en management. Een integraal team, bestaande uit de taxateur, accountant en medewerkers van Wooninc., bewaakte het proces en de voortgang. De goede afstemming met taxateur en accountant, voor wie Wooninc. een van de eerste corporaties was, is een van belangrijke succesfactoren gebleken.

Meerwaarde

In haar rol als koploper stond Wooninc. voor een uitdaging. Zo zorgde de interpretatie van de nieuwe wetgeving voor veel vragen, ook bij de accountant en taxateur. Nu het jaarverslag is afgerond, spreken we van een gezamenlijk leereffect. De gevolgde methode heeft Wooninc. nieuwe inzichten gegeven op het gebied van haar vastgoed en vastgoedwaardering. Wooninc. heeft  besloten om een vervolg te geven aan de verdere optimalisatie van de sturing van haar vastgoedportefeuille. Op deze wijze geeft Wooninc. meerwaarde aan de nieuwe eisen van verslaglegging.

U kunt de verkorte versie van het Jaarverslag 2016 hier lezen.

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.