Jonkvrouw in Geldrop aangepast

28-11-2017
Jonkvrouw in Geldrop aangepast

Ruim 200 appartementen - Gebouwen zijn paar meter opgeschoven en veel minder massaal. Plan wordt toegelicht op 4 december.

Ouderen en bijna-ouderen in Geldrop die zich oriënteren op een toekomstgerichte woning kunnen zich binnenkort aanmelden voor het project Jonkvrouw. Woningbouwcorporatie Wooninc. heeft het plan klaar voor de bouw van een groot appartementencomplex voor wonen met (de mogelijkheid tot) zorg.

Het plan wordt toegelicht op maandag 4 december in de ontmoetingsruimte van het Geldropse Wooninc-wooncomplex voor ouderen De Kastanjehof. Tussen 18.00 en 21.00 uur kunnen belangstellenden daar binnenlopen om naar tekeningen en plattegronden te kijken en informatie te vergaren. Ook de parkeeroplossingen en de bestemmingsplanprocedure worden toegelicht.

Met de realisatie van het complex krijgt Geldrop er circa 220 merendeels seniorenappartementen bij. De gebouwen komen aan de Zesgehuchten-kant van het spoor, ter hoogte van het fietstunneltje bij het station.

De totstandkoming van de plannen had nogal wat voeten in aarde. In eerste instantie werd vanuit de omgeving negatief gereageerd. Dat was in november 2014. De Geldropse politiek besloot toen dat Wooninc moest werken aan meer draagvlak door betrokkenen bij de planvorming te betrekken. Er werd een klankbordgroep gevormd met onder meer vertegenwoordigers van de belangenvereniging Zesgehuchten. Dat overleg leidde tot aanpassing van het plan.

Ook Prorail strooide nog bijna zand in de machine. Het hele complex moest enkele meters opgeschoven worden in verband met de nabijheid van een stuk rails. Overigens is dat een deel waar geen treinen rijden.

Een woordvoerder van Wooninc. zegt dat het complex nu minder massaal en hoog is. Bovendien is het appartementenaanbod gevarieerder. Er zijn sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen, zowel huur als koop. Illustratiemateriaal is nog niet beschikbaar, maar dat is wel te zien tijdens de inloopbijeenkomst.

Wooninc. bouwt onder meer appartementen voor Lunet Zorg en voor de Vitalis WoonZorg Groep. Het eerst worden drie aan elkaar geschakelde appartementengebouwen gebouwd. Daarna volgen een los gebouw, twee gekoppelde gebouwen en nog eens drie losse. In een van de gebouwen komen een medisch centrum en een ontmoetingsruimte.

Naar verwachting wordt het bestemmingsplan komend voorjaar vastgesteld. De start van de bouw is eind 2018 gepland. De oplevering van de eerste appartementen is eind 2019.

Eindhovens Dagblad

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.