Kansen creëren door werkervaringsplaatsen

29-03-2012

In het kader van maatschappelijk ondernemen creëren gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties (direct of indirect) werkervaringsmogelijkheden voor mensen die ‘aan de zijlijn’ van de maatschappij staan. Gemeente en de woningcorporaties Domein, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. bieden de mogelijkheden aan.

Donderdag 29 maart hebben zij de intentieverklaring hiervoor ondertekend met de organisaties die de taak hebben om mensen weer terug in de maatschappij te brengen: Stichting de Boei, Lumens groep, GGZE/Promenzo, NEOS, Vluchtelingenwerk, UWV. Het ROC is er ook bij betrokken om passende opleidingen te bieden. In de periode 2012-2015 verbinden de partijen zich om gezamenlijk, minimaal 100, cliënten te leiden naar werkervaringsplaatsen of een reguliere baan.

Het gaat om mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet kunnen participeren in het reguliere arbeidsproces. Denk daarbij aan daklozen, Wajongers, mensen met een verslavingsachtergrond, lager opgeleiden met een uitkering, etc. Door middel van individuele participatietrajecten die gericht zijn op ondersteuning, leren en werken, worden de cliënten begeleid naar een zelfstandig en menswaardig bestaan. Een goede baan met perspectief hoort daar uiteraard ook bij.

Betere startpositie
Het uiteindelijke doel is dat er een basis wordt gelegd voor deze mensen, zodat zij ervaring opdoen en een netwerk opbouwen, een betere startpositie opbouwen en een keuze kunnen maken over hun verdere toekomst.

De gemeente en de woningcorporaties zullen vanaf nu een leer- of werkplek aanbieden bij de begeleidende instanties. Ze bieden de cliënten snuffelstages, stages, tijdelijke opdrachten, beroepbegeleidende leerweg of een tijdelijke opdracht of baan aan. Dit kan bijvoorbeeld een functie zijn bij onderhoudsdienst of administratie. Soms zijn de cliënten ook geholpen met ervaring opdoen tijdens een sollicitatiegesprek. De gemeente en woningcorporaties bieden leuk en uitdagend werk in een informele en prettige sfeer. Bovendien zijn er bij geschiktheid ook kansen om door te stromen naar een andere functie.

Werkervaringsplaatsen binnen Wooninc.
Wooninc. is enthousiast over de samenwerking en het sluit goed aan bij de kernwaarde perspectief bieden. Voor de periode 2012-2015 verwacht Wooninc. ongeveer 15 mensen te kunnen begeleiden in het kader van dit project. Naast de stageplaatsen die Wooninc. nu al biedt aan studenten, zijn er meer mogelijkheden. Zo is de verwachting dat er taalstages/inburgeringstages aangeboden kunnen worden. Hiervoor kan er bijvoorbeeld vrijwilligerswerk binnen een van de Wooninc.Plus gebouwen worden gedaan, om zo kennis op te doen van de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast zijn er werkervaringsplaatsen mogelijk met als doel een betere instroom op de arbeidsmarkt of een snuffelstage ter ondersteuning van een bewuste loopbaankeuze. Daar waar mogelijkheden zijn tracht Wooninc. deze mensen te helpen aan een reguliere baan.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.