Meerjarenperspectief

27-11-2012

Bijstelling van ambities
Onze begroting voor 2013 is afgerond, goedgekeurd en vastgesteld. Daaronder ook het meerjarenperspectief voor Wooninc. Ten opzichte van de voorgaande begroting ontkomen ook wij niet aan bijstelling van onze ambities. Bijna geen nieuwbouw meer en temporiseren van groot­onderhoud. De vastgelopen woningmarkt is de belangrijkste reden. Geen verkoop, geen inkomsten, geen betaalbare huurwoningen. Of het zou moeten zijn dat wij de huur enorm verhogen. Maar dat is voor ons vooralsnog niet mogelijk en ook geen optie. Wij hebben immers ook de zorg voor betaalbaarheid. Na opstellen van de begroting heeft Rutte II zijn plannen gepubliceerd. Met als belangrijkste item voor de koopmarkt zekerheid over de hypotheekrente­aftrek. Maar een deceptie voor de huurmarkt. De zogenoemde ‘verhuurdersheffing’ gaat corporaties in 2017 € 2 miljard per jaar kosten. Dat betekent feitelijk niet meer kunnen investeren. De huurders hebben te rekenen met forse huurstijgingen in de komende jaren. Het raakt Wooninc. Het bouwen van sociale huurwoningen wordt nagenoeg onmogelijk, tenzij we met de bouw van koopwoningen nog iets kunnen verdienen. Maar de koopmarkt zit vooralsnog op slot. Vanuit de sector is terecht veel weerstand tegen de heffing. Maar ook vanuit de Woonbond en niet te vergeten de bouwers. Want niet investeren betekent per saldo verlies aan werkgelegenheid voor de aannemers.

Goede, betaalbare woningen
Het regulier planmatig onderhoud zal er niet onder leiden. Wel temporiseren wij het grootonderhoud. De dekking daarvoor zoeken we voor zover mogelijk binnen de reguliere exploitatie en uit de verkoop van bestaande eengezinswoningen. De prijs die wij daarvoor vragen past uitstekend bij starters op de koopmarkt. Hopelijk geldt dat ook in 2013. Met de opbrengst daarvan zijn we nog in staat om geplande investeringen uit te voeren.

Beperking organisatiekosten
Hoewel Wooninc. al een efficiënte organisatie is, proberen we de organisatiekosten verder te beperken. Door nog slimmer werken zal door natuurlijk verloop het aantal medewerkers in 2016 verder afgenomen zijn.

Consequenties heffing
Wooninc. zal de net vastgestelde begroting in de loop van 2013 bijstellen, op moment dat er meer zekerheid is over de details en de consequentie van de heffing. Tot dan maken we pas op de plaats en beperken we ons tot uitvoering van de lopende projecten.

Wooninc.
Eindhoven,
27 november 2012

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.