'Minder bouwen, minder onderhoud'

23-03-2012

Eindhovens Dagblad 23 maart 2012

door San van Suchtelen

EINDHOVEN – De Eindhovense wo­ningcorporaties vrezen dat de nieu­we heffing die ze krijgen opgelegd, hen op termijn zal verhinderen om te investeren in nieuwbouw­projecten. Het kabinet wil de cor­poraties vanaf 2014 jaarlijks met 620 miljoen euro belasten, om daarmee de huurtoeslag te kun­nen financieren. De heffing wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde. Voor de Eindhovense corporaties komt de heffing jaarlijks neer op een korting variërend van twee tot vier miljoen euro.

Corporatie Domein verwacht op de lange termijn af te moeten zien van de bouw van driehonderd be­taalbare huurwoningen. „Voor de eerste vier jaar hebben we onze ambitie al gefinancierd”, legt direc­teur Hilde van der Herten uit. „Pas daarna moeten we op de rem.” Ook Trudo en Wooninc houden rekening met uit- of afstel van nieuwbouwprojecten, zonder daar­bij concrete aantallen of projecten te noemen.

De heffing zal tevens een versobe­ring van het onderhoud van de woningen tot gevolg hebben, ver­wacht een meerderheid van de Eindhovense verhuurders. Alleen Domein zegt hier niet op te hoe­ven bezuinigen. Wooninc rekent er op een extra huurverhoging bij mutaties te moeten doorbereke­nen en zegt een deel van de hef­fing al te compenseren door lagere organisatiekosten. Woonbedrijf zet zo’n extra huurverhoging pas ‘in uiterste noodzaak’ in.

De corporaties verwerpen de vrees van enkele Tweede Kamerleden dat de heffing hen zou verleiden tot risicovol beleggingsgedrag. De Rotterdamse corporatie Vestia kwam hierdoor in grote financiële problemen. Wooninc noemt deze speculatie ‘onzin’.

De corporaties vinden wel dat ze ten opzichte van de koopmarkt on­evenredig hard worden aangepakt door de minister. Bestuurder Marc Eggermont van Woonbedrijf: „De gehele woningmarkt moet op de schop. Daar hoort ook de hypotheekrenteaftrek bij. We moe­ten toe naar een systeem van lage­re belastingtarieven met een kor­ting voor het wonen. Die korting vervangt dan zowel de huurtoe­slag als de hypotheekrenteaftrek. Zo krijg je een eerlijke woning­markt met gelijke kansen voor ie­dereen.”

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.