Nieuw plan voor De Ploeg Bergeijk

25-10-2011

In 2007 is Wooninc. eigenaar geworden van de Ploegfabriek en het park. Doel is het cultuurhistorisch erfgoed te behouden door er een passende herbestemming aan te geven. De afgelopen periode hebben wij met een team van professionals, waaronder Harry Abels van IAA architecten en Anet Scholma van Buro Mien Ruys en met betrokkenheid van RSKZ / ’t Hofhuys gewerkt aan een zorgvuldige studie naar de haalbaarheid van een toekomstbestendige ontwikkeling van de Ploegfabriek en het park. Het resultaat is een Concept Masterplan dat is gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Behoud door ontwikkeling
Onze ambitie is om De Ploeg en het park voor de toekomst veilig te stellen, om De Ploeg en het park toegankelijk te houden voor het publiek en om het complex een bestendige toekomst te geven door ontwikkeling en invulling met nieuwe functies, een ontwikkeling die van betekenis is voor Bergeijk en haar omgeving.

Herbestemmingsconcept Ploegfabriek
Het herbestemmingsconcept is gebaseerd op goede smaak op het gebied van cultuur, eten en drinken, design, architectuur, groen, duurzaamheid en vakmanschap. Met functies en combinatie van functies op het vlak van leren en werken, exposeren en experimenten, eten en beleven, ontmoeten, ontspannen en spelen. Concreet in de vorm van theater en zalen met horeca, een muziekschool, bibliotheek, exporuimte, atelier(s) en een academie. De academie als vakschool voor creatieve talenten van SintLucas (Boxtel) met internaatfunctie gericht op ontwikkeling en vakmanschap.

Masterplan: Sociaal-maatschappelijk concept
In de studie is ook aansluiting gezocht met de gebiedsvisie Van Ploeg tot Kerk en de Centrumvisie van Bergeijk. Hiermee is een totaalplan ontstaan met kansen en mogelijkheden voor Bergeijk in relatie tot De Ploeg.

Aspecten in het Concept Masterplan zijn:

 • Uitbreiding van het Ploegpark;
 • Het huidige evenemententerrein als onderdeel van het Ploegpark;
 • Het Ploegpark in zijn geheel als evenemententerrein;
 • De Ploeg en het park als het culturele hart van Bergeijk;
 • Verhuizing van de Kattendans, muziekschool en bibliotheek naar De Ploeg, aangevuld met nieuwe functies;
 • Verbinding van De Ploeg en het park met het centrum van Bergeijk;
 • Culturele ontwikkelingen rondom De Ploeg en het park stimuleren toerisme en zetten Bergeijk op de kaart;
 • De huidige locatie van de Kattendans biedt plek voor een trekker (supermarkt) voor een aantrekkelijker winkelgebied volgens de centrumvisie van Bergeijk;
 • Meer sociale veiligheid door herinrichting van het groengebied en het gebied als woon- en leefomgeving door wonen en wonen met zorg;
 • Het woonprogramma als kostendrager voor de maatschappelijke investeringen en de financiele haalbaarheid van het totaalplan;
 • Totaalplan versterkt leef-, woon- en werkkwaliteiten van Bergeijk.

 

Vervolg
Op zondag 20 november van 11.00 tot 16.00 uur staat de Ploegfabriek in het teken van de herbestemming en zal het plan uitgebreid gepresenteerd worden.

Lees hier: het artikel in het Eindhovens Dagblad 26 oktober 2011: 'De Ploeg wordt hart van Bergeijk'

Lees hier artikel in het Eindhovens Dagblad 27 oktober 2011: 'Woningen basis plan De Ploeg'

Lees hier artikel in het Brabants Dagblad 27 oktober 2011: 'SintLucas wil vakschool in Bergeijk'

Lees hier artikel in ht Eindhovens Dagblad 2 november 2011: 'De Ploeg als 'doe-en-denk'-school'
 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.