Omgevingsvergunning Heerbaan-Djept onherroepelijk

02-11-2017
Omgevingsvergunning Heerbaan-Djept onherroepelijk

In de gemeente Veldhoven is een dringende behoefte aan kleinere huurwoningen voor met name eenpersoonshuishoudens. Daarom heeft Wooninc. samen met de gemeente Veldhoven en Buurtplatform Djept een plan ontwikkeld voor 20 tijdelijke eenpersoonswoningen aan de Heerbaan- Djept. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen bij de gemeente Veldhoven.

Er is geen bezwaar ingediend, wat betekent dat de omgevingsvergunning van het plan Heerbaan-Djept onherroepelijk is. Begin november start Wooninc. met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de 20 woningen.

De woningen
Wooninc. plaatst er 20 verplaatsbare huurwoningen, de zogenaamde Heijmans ONE. De woning is compact, betaalbaar en heeft een nette uitstraling. De woning heeft een eigen voordeur, en is voorzien van duurzame installaties op basis van een volledig elektrisch principe. De planning is dat deze 20 Heijmans ONE wooneenheden vanaf november op het terrein worden geplaatst, waarna ze vanaf 2018 in gebruik genomen kunnen worden. Omwonenden worden vooraf over de werkzaamheden geïnformeerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar svlierop@wooninc.nl. De meeste woningen worden toegewezen aan mensen met een sociale en/of economische binding met Veldhoven.

Toekomstige bewoners
In de eenpersoonswoningen komen mensen te wonen die dringend op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning. Het gaat om jongeren die starten op de regionale woningmarkt, alleenstaanden, statushouders, studenten, arbeidsmigranten en gescheiden mensen zonder kinderen. De bewoners huren de woning voor een periode van maximaal twee jaar om vervolgens door te stromen naar de reguliere woningmarkt indien dit van toepassing is.

Samenwerking met Buurtplatform
Afgelopen maanden heeft Wooninc. het Buurtplatform Djept actief betrokken in de planvorming. Het plan is dan ook een co-creatie tussen Wooninc., Buurtplatform Djept en de gemeente Veldhoven.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.