Ondertekening prestatieafspraken gemeente Oirschot en Wooninc.

18-03-2014

Woningcorporatie Wooninc. is na overname van de huurwoningen van Laurentius voor de gemeente Oirschot de belangrijkste partner op het gebied van wonen en leefbaarheid. Wooninc. is actief in stad en regio Eindhoven en bezit in totaal ruim 8.200 wooneenheden waarvan bijna 900 woningen in de gemeente Oirschot. Als belangrijke partners in de volkshuisvesting in Oirschot hebben de gemeente Oirschot en Wooninc. prestatieafspraken gemaakt.

Prestatieafspraken

De gemeente en Wooninc. hebben een reeks afspraken uitgewerkt over o.a. het aantal te realiseren sociale woningen, voor wie er gebouwd wordt, hoe het huurbeleid (huurverhoging) voor het komende jaar in te vullen en hoe om te gaan met de bestaande woningvoorraad. De focus ligt vooral op het huisvesten van jongeren/starters en ouderen. Concrete afspraken zijn gemaakt voor de bouw van sociale huur- en koopwoningen in o.a. de projecten De Hille, Moorland en Barcelona. Deze zijn vooral bedoeld voor starters op de woningmarkt Oirschot, in het bijzonder jongeren die kiezen voor zelfstandig wonen. De bestaande voorraad wordt herzien zodat deze beter aansluit bij de woonvraag in de toekomst. Zo kunnen er bijvoorbeeld aanpassingen worden uitgevoerd om mensen met een zorgbehoefte eventueel langer thuis te laten wonen. Afspraken zijn gemaakt over o.a. de huisvesting van arbeidsmigranten, statushouders en over de verbetering en/of herschikking van woonwagenpark Koolmond.

Partijen onderzoeken samen de komende periode de woonbehoefte in de gemeente Oirschot, zodat ze hierop nog beter kunnen sturen in de bestaande voorraad en in de nieuw te bouwen woningen.

“Met het ondertekenen van prestatieafspraken verankeren we de samenwerking en geven we aan dat we vertrouwen in elkaar hebben”, aldus wethouder Machielsen. Voor beide partijen betekent de ondertekening ook de formalisering van de samenwerking als partners in de volkshuisvesting in Oirschot.

Evaluatie
Ieder jaar worden de prestatieafspraken door partijen geëvalueerd en worden de afspraken voor het komende (begrotings)jaar waar nodig bijgesteld. Voor partijen moet het een continu proces zijn, waarbij ook een actieve adviserende rol is weggelegd voor het huurdersplatform.

Bekijk hier de getekende overeenkomst prestatieafspraken gemeente Oirschot en Wooninc.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.