Onderzoek nieuwbouw in centrum Reusel

12-11-2014

Wooninc., woningstichting De Zaligheden, zorginstelling RSZK en gemeente Reusel-De Mierden hebben de intentie uitgesproken om samen te onderzoeken hoe zij het zuidelijke deel van het centrum van Reusel verder kunnen ontwikkelen. 

De komende maanden worden gebruikt om samen te verkennen wat de mogelijkheden zijn om wonen, zorg en andere voorzieningen te combineren in het gebied ten zuiden van de Wilhelminalaan. De partijen geven zich tot eind dit jaar de tijd om de afspraken verder uit te werken en de resultaten voor te leggen aan hun besturen en medezeggenschapsraden. Op deze manier wil gemeente Reusel-De Mierden verder invulling geven aan de centrumvisie die eerder dit jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Wooninc. is op dit moment nog niet in Reusel actief. Wij gaan vanaf 1 januari 2015 fuseren met Woningstichting De Kempen met 764 huurders. De uitbreiding van het bezit past goed in de doelstelling van Wooninc. en onze focus op verhuren aan met name ouderen. Met onze decennia lange ervaring op dit vlak zijn wij zeer goed in staat om ook ouderen in de Kempengemeenten te helpen om langer zelfstandig te wonen. Eén van de eerste nieuwe projecten van Wooninc. in de Kempen is dus om samen met De Zaligheden, RSZK en gemeente Reusel-De Mierden te onderzoeken hoe in het zuidelijke deel van het centrum van Reusel een combinatievoorziening van wonen en zorg kan worden gerealiseerd. 

Lees hier meer over onze fusieplannen met Woningstichting De Kempen. 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.