Per 1 mei aanpassing bestuur Wooninc.

12-04-2017

Mede door het vertrek van één van de bestuurders heeft de Raad van Commissarissen van Wooninc. besloten tot aanpassing van het management van de organisatie. Vanaf 1 mei bestaat het bestuur uit één persoon.

Bestuurder Henk Buursink heeft besloten per 1 mei 2017 op 66-jarige leeftijd gebruik te maken van zijn pensioenregeling. Voor de commissarissen reden om zich te buigen over de bestuurlijke continuïteit van de woningcorporatie.
De recente ontwikkelingen in de sector hebben tot de conclusie geleid dat Wooninc. kan volstaan met één bestuurder. Met Angela Pijnenburg als directeur-bestuurder is naar mening van de Raad van Commissarissen de continuïteit in beleid voldoende verzekerd. Zij blijft als enige eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan en wordt bijgestaan door drie managers.

Voor Wooninc. na meer dan 22 jaar een belangrijke verandering
Beide bestuurders hebben als team in de afgelopen twee decennia veel tot stand gebracht. Wooninc. is getransformeerd van een beheerstichting van twee kleine woningbouwverenigingen tot een belangrijke speler in de Metropoolregio Eindhoven die op het gebied van huisvesting van ouderen en jongeren een toonaangevende positie inneemt.
Van een voorraad van bijna 6.000 woningen naar een woningcorporatie met meer dan 11.000 huurwoningen. De groei is deels autonoom door de bouw van bijna 2.000 nieuwe huurwoningen en verder door fusie en overname van meer dan 4.000 woningen. In dezelfde tijd zijn 1.100 bestaande huurwoningen verkocht. Om het verlies op de betaalbare huurwoningen te kunnen compenseren, zijn in deze jaren ook nog eens bijna 1.000 koopwoningen gerealiseerd. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de transformatie van de voorraad naar meer specifieke woningen voor senioren en ouderen.

Onderscheidend met woonconcepten voor ouderen
Het aantal Wooninc.Plus complexen is uitgegroeid van 3 naar meer dan 20. Specifieke service en voorzieningen stellen ouderen in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Met dit woonconcept onderscheidt Wooninc. zich duidelijk van andere woningcorporaties.  
Een belangrijk onderdeel vormen hierbij de ontmoetingsruimtes. Deze stellen we steeds vaker open voor ouderen uit de buurt, zodat ook zij kunnen deelnemen aan de vele activiteiten. De huismeesters vervullen hierin een belangrijke rol. Deze zijn niet alleen actief in onze Wooninc.Plus gebouwen, maar op veel meer woongebouwen. Ook daarmee onderscheiden wij ons van andere corporaties.   

Ambitieuze vernieuwingsagenda
Onze vernieuwingsagenda blijft ook de komende jaren ambities en vooral gericht op woningzoekenden met een gering inkomen. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit blijven belangrijke ijkpunten voor succes. In de komende drie jaar moeten meer dan 500 nieuwe huurwoningen worden gebouwd.

Wooninc. heeft ook een voorraad van meer dan 650 duurdere huurwoningen die conform de nieuwe Woningwet worden ondergebracht in een aparte BV met Wooninc. als 100% aandeelhouder. In deze BV worden de komende drie jaar meer dan 135 koopwoningen gerealiseerd en mogelijk ook nog nieuwbouw vrije sector huur. Daarmee kan Wooninc. indirect ook woningzoekenden met een middeninkomen aan woonruimte helpen.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.