Plan tijdelijke huisvesting Heerbaan-Djept bekend

30-05-2017
Plan tijdelijke huisvesting Heerbaan-Djept bekend

Woningcorporatie Wooninc. gaat aan de Heerbaan-Djept een tijdelijk huisvestingsproject voor reguliere bewoning realiseren. Het gaat om de plaatsing van twintig nieuwe H-ONE woningen die voor maximaal 10 jaar op het betreffende perceel komen. De woningen moeten december 2017 beschikbaar zijn voor alleenstaanden die met spoed woonruimte nodig hebben, die op de plaatselijke woningmarkt vaak niet voor handen is.

Wooninc. en de gemeente Veldhoven beogen met het project de druk op de sociale woningmarkt niet verder op te laten lopen. Het plan voorziet in het huisvesten van 20 eenpersoonshuishoudens. De bewoners, waaronder 5 statushouders, mogen voor een periode van 2 jaar in de H-ONE wonen en moeten vervolgens doorstromen naar de reguliere woningmarkt. Wooninc. heeft in andere gemeenten goede ervaringen met deze bewezen formule.

Bestuurder Angela Pijnenburg van Wooninc. “Vanuit haar kerntaak wil Wooninc., waar mogelijk, het tekort aan sociale huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens terugdringen. Met het huidige reguliere woningbezit van Wooninc. in Veldhoven is dit niet mogelijk, omdat deze vooral geschikt zijn voor senioren."

Nieuwe woningen

De H-ONE woning heeft eigen voorzieningen, is betaalbaar en ziet er als tijdelijke woning zeer verzorgd uit. De tijdelijke opzet krijgt één toegangsweg, voetpaden en 14 parkeerplaatsen. Tevens komen er fietsenstallingen voor de bewoners in de nabijheid van de woningen, evenals gecombineerde bergingen. Met deze indeling en het type woning krijgt het woongebied een verzorgde, groene uitstraling, die goed past in de omgeving.

Tijdelijk

De ontwikkeling van de locatie is niet mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan. Derhalve is een vergunningaanvraag nodig voor het bouwen en het gebruik van het perceel voor een periode van maximaal 10 jaar. Deze periode kan niet worden verlengd. Wooninc. beoogt om direct na de afgifte van de vergunning door de gemeente, te starten met de werkzaamheden op de locatie. Het doel is om de woningen december 2017 te plaatsen. 

Pijnenburg van Wooninc.: “Het is een initiatief van Wooninc. De gemeente Veldhoven verleent graag medewerking aan het oplossen van deze tijdelijke woonvraag. Deze partijen richten hun energie op het snel realiseren van goede, betaalbare huurwoningen voor alleenstaanden die met spoed woonruimte nodig hebben. We zijn dan ook bijzonder gecharmeerd van deze tijdelijke oplossing, om zo de verdringing van de reguliere woningzoekenden in Veldhoven tegen te gaan.”

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.