Raad twijfelt aan ‘bouwcijfers’ college

15-05-2012

Eindhovens Dagblad 15 mei 2012

door Vanda van der Kooi

BEST - Het college gaat ervan uit dat Best de komende tien jaar 179 woningen per jaar kan afzetten. VVD en CDA maken zich grote zorgen over de vraag of dit reëel is. Zij vrezen dat Best opnieuw miljoenen euro’s verlies gaat lijden op oude grondaankopen.

Echt harde ingrepen in de woningbouwplanning van Best zijn niet nodig, zo hield wethouder Paul Gondrie (CDA, ruimtelijke ontwikkeling) de raadscommissie gisteravond voor. Maar de coalitiepartijen CDA en VVD vroegen zich af of hij niet een veel te rooskleurig beeld schetst.

Beide partijen vrezen dat Best opnieuw voor miljoenen zal moeten afboeken op eerder aangekochte gronden. Zij vonden dat Gondrie onvoldoende inzicht gaf in de verschillende risico’s; een inhoudelijke discussie was volgens hen onmogelijk en is daarom uitgesteld. Het CDA pleitte er zelfs voor om de behandeling van de kaderbrief - waarin wordt vooruitgelopen op de begroting voor komend jaar -uit te stellen tot er meer klaarheid was.

Nu de regionale bouwafspraken blijven staan, kan Best volstaan met het schrappen van ‘zachte’ plannen waarvoor zij nog geen verplichtingen is aangegaan, zo betoogde wethouder Gondrie gisteravond. Hij noemde als voorbeeld de herontwikkeling van de Batafabrieken door de Eindhovense woningcorporatie Wooninc. „We moeten voorkomen dat er te veel woningen tegelijk op de markt komen. Het project van Wooninc. is mooi, maar zou ten koste gaan van projecten waar wij belang bij hebben. Ik zou graag willen dat de raad een uitspraak hierover doet.”

‘Harde’ plannen voor met name Dijkstraten, Steegsche Velden en Aarle kunnen gewoon door gaan, aldus Gondrie. Wel wil het college de ontwikkeling van Aarle uitstellen van 2015 naar 2017. „ Ook in dit gebied hebben we bindende afspraken met projectonwikkelaars. Zij zien echter ook in dat ze nu niet honderd procent verkocht krijgen. Voor sommigen geldt dat zij aanspraak kunnen maken op compensatie in enigerlei vorm. Dat spel zijn we nu aan het spelen.”

In de raadscommissie overheerste de scepsis. Partijen vroegen zich af of het college niet de kop in het zand steekt. Hoe kan Best de komende tien jaar 179 woningen per jaar realiseren, met de huidige slechte woningmarkt? VVD-raadslid (en oud-wethouder financiën) Mari Vervaart vond de cijfers die het college de raad voorspiegelde niet reëel. „U stelt dat uit een marktonderzoek van Companen blijkt dat Best de komende tien jaar 195 woningen per jaar in de markt kan zetten. Maar dat cijfer is te optimistisch! In de hoogtijdagen van bouwen in Best werden er maar 180 woningen per jaar afgezet.”

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.