Reactie Wooninc. op artikel in ED over communicatie

12-11-2013

Afgelopen donderdag 7 november hebben wij in het ED een artikel gelezen over de communicatie van Wooninc. In het bijzonder 'het niet kunnen luisteren’ volgens een aantal door de journalist geselecteerde betrokkenen.  Natuurlijk hebben wij de meeste genoemde mensen in de afgelopen dagen gesproken. Dit heeft ons geleerd dat lang niet iedereen zich kan vinden in hetgeen door de journalist is opgetekend. Bovendien bevat het artikel jammer genoeg ook feitelijke onjuistheden, zo blijkt. Al met al helaas een gekleurd verhaal. Desondanks nemen we het signaal ter harte. We zijn ons ervan bewust dat de communicatie altijd beter kan. En ook dat het tijdig nakomen van afspraken de basis is voor vertrouwen. Feit is ook dat bij de meest recente grootonderhoudsprojecten in de afgelopen vier jaren de bewoners in de afsluitende enquête overwegend positief oordelen over het proces, inclusief de communicatie, en over het bereikte resultaat. Ook in de diverse en periodiek gehouden kwaliteitsonderzoeken scoort Wooninc. met gemiddeld meer dan een 7 positief over de dienstverlening. Wooninc. ziet het artikel als een signaal dat communicatie en het nakomen van afspraken voortdurend aandacht moet blijven hebben. In de eerstvolgende reguliere overleggen met de respectievelijke bewonerscommissies zal het onderwerp communicatie zeker besproken worden.

 


 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.