Ruim 80 huurders Doen Mee!

19-11-2015

Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) zijn samen op zoek naar nieuwe initiatieven om bewoners meer te betrekken. Wij vinden het namelijk belangrijk om te weten wat bewoners bezighoudt. 

Waar willen bewoners het met Wooninc. SHW en andere huurders over hebben? Vinden zij het belangrijk om mee te praten over verschillende onderwerpen, zoals woonomgeving en leefbaarheid? En hebben zij ideeën over nieuwe manieren om huurders meer te kunnen betrekken?

Inspirerende avond
Tijdens een interactieve bijeenkomst die wij samen met SHW in samenwerking met TU/e organiseerden, zijn we hierover met ruim 80 huurders in discussie gegaan. Het werd een inspirerende avond. In groepjes werd op een interactieve manier gediscussieerd over het antwoord op de vraag: wat is nodig zodat Wooninc. samen met huurders werkt aan meer woonplezier. De antwoorden hierop waren divers, maar de grote lijn was: duidelijk en op tijd communiceren, naar elkaar luisteren, elkaar enthousiasmeren en motiveren en  goed samenwerken.

Hoe bewoners meer betrekken?
Ook werd kort ingegaan op de verschillende werkvormen die er zijn om bewoners meer te kunnen betrekken bij beheer en beleid. Mogelijke vormen zijn onder meer deelname aan een bewonerscommissie, een klankbordgroep, een (digitaal) klantenpanel of meehelpen aan activiteiten in de wijk. Een groot aantal huurders heeft aangegeven hier graag actief bij te worden betrokken. In een vervolgbijeenkomst gaan we hier verder mee aan de slag.

Deelname aan Platform31
Naast deze huurdersbijeenkomsten is Wooninc. ook via Platform31 actief met huurdersparticipatie. In de vorm van een pilot worden nieuwe vormen van huurdersparticipatie ontwikkeld, een co-creatie van huurders en corporaties. Lees meer over deze pilot van Platform31.

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.