Samenvoeging Huurdersraad Oirschot met SHW Eindhoven

12-05-2014

De Huurdersraad Oirschot wordt vanaf 14 mei samengevoegd met Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW). Wooninc. is vanaf 1 oktober 2013 al eigenaar van alle huurwoningen van Laurentius in Oirschot. De belangen van de huurders in Oirschot werden tot op heden nog behartigd door de Huurdersraad Oirschot. De belangen van de huurders van Wooninc. worden behartigd door Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW). Door samenvoeging van beide organen kunnen de krachten worden gebundeld.

Vanaf 14 mei is de samenwerking officieel. Stichting Huurdersplatform Wooninc. wordt dan uitgebreid met 2 leden vanuit de Huurdersraad Oirschot, namelijk de heer Martien van den Wittenboer en de heer Henk van Zon. Zij hebben afgelopen maanden al informeel meegelopen met de SHW.

Nieuw bestuur SHW
Vanaf 14 mei bestaat het bestuur van de SHW dan uit de volgende leden: de heer Hans Schouten (voorzitter), de heer Theo van Doremalen (vice-voorzitter), mevrouw Riki van Kuringen (secretaris), de heer Hein Willems (penningmeester), de heer Peter Keeris (communicatie) mevrouw Lisa Reizevoort (social media en website), de heer Jan Rovers (ambassadeur), de heer Geert Kleine Deters (ambassadeur), de heer Martien den Wittenboer (lid) en de heer Henk van Zon (lid).

SHW al volop actief in Oirschot
Stichting Huurdersplatform Wooninc. overlegt minimaal twee keer per jaar met het bestuur van Wooninc. over diverse beleidszaken, waaronder het verhuurbeleid, het sloop- en verkoopbeleid, het huurprijsbeleid en de prestatieafspraken met de gemeenten. De SHW beschikt over 2 ambassadeurs met als speciale taak het ondersteunen van bestaande bewonerscommissies en het enthousiasmeren van huurders voor het oprichten van nieuwe bewonerscommissies. Hiermee zijn zij in Oirschot ook al volop actief.

Contactgegevens SHW
Secretariaat Stichting Huurdersplatform Wooninc.
Sibeliuslaan 155
5654 CT  Eindhoven
tel. 040 257 46 25
E-mail: info@shw-eindhoven.nl
Website: www.shw-eindhoven.nl
Facebook: https://www.facebook.com/shw.eindhoven
Twitter: @SHWEindhoven

Uiteraard kunnen huurders in de gemeente Oirschot ook nog steeds contact opnemen met de heer Henk van Zon. Hij is telefonisch bereikbaar via 06 188 25 547 of via e-mail: h.vanzon3@chello.nl

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.