Samenwerking Centrumplan Leende stopt

03-04-2017
Samenwerking Centrumplan Leende stopt

De woningcorporaties Wonen Limburg, woCom en Wooninc. hebben van de Autoriteit wonen (Aw), onder verwijzing naar de Woningwet, te horen gekregen dat zij de anterieure overeenkomst tot samen­werking, herontwikkeling en realisatie van het centrumplan Leende moeten beëindigen.

De nieuwe Woningwet geeft strikte regels over de activiteiten die de woningcorporaties nog mogen uitvoeren. Het centrumplan Leende valt daar niet onder, aldus de Aw. Het beroep dat de woningcorporaties hebben gedaan op het overgangsrecht faalt volgens de Aw omdat de onderliggende anterieure overeenkomst is getekend na 1 juli 2015, na inwerking treden van de Woningwet.

De Aw blijft dan ook bij haar eerdere formele standpunt, dat het Centrumplan Leende in deze vorm van samenwerking geen doorgang kan vinden, althans de woningcorporaties mogen niet als investeerder en verhuurder optreden. Indien het project op deze wijze toch wordt voortgezet, is de Aw genoodzaakt handhavingsmaatregelen te nemen, zo stelt zij in haar brief aan de woningcorporaties.

De woningcorporaties achten het niet zinvol om een verdere discussie aan te gaan met de Aw. Aldus blijft ontbinden op basis van de artikelen 17 en 18 in de anterieure overeenkomst tot samenwerking, herontwikkeling en realisatie van het centrumplan Leende op dit moment de enige optie.

Positief is in ieder geval dat alle gezamenlijke inspanningen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een breed gedragen plan voor herontwikkeling van het centrum van Leende met het leegstaande voormalige gemeentehuis als grootste dissonant. Daarmee is het oorspronkelijke primaire doel bereikt: realisatie van een toekomstbestendige voorziening wat het kloppend hart van Leende gaat worden, een plek voor wonen en leven. Met ruimte voor ontmoeting, beweging, scholing en kindzorg centraal gelegen in het centrum van Leende. De bestemmingsprocedure loopt, net als de procedure omgevingsvergunning. Er is geen reden te veronderstellen dat het besluit van de Aw ook consequenties moet en zal hebben in de voortgang van het proces.

De woningcorporaties gaan in overleg met de gemeente om tot een correcte afhandeling van de beëindiging van de anterieure overeenkomst tot samenwerking te komen, met inachtneming van elkaars belangen. Los daarvan blijven zij zich verantwoordelijk voelen en inspannen voor behoud en versterking van de leefbaarheid van Leende, alleen zal dat niet meer zijn als investeerder en verhuurder van de MFA. Hoe wel wordt onderwerp van gesprek.

Namens VOF Centrumplan Leende waarin de woningcorporaties samenwerken.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.