Stadsregio wil fors blijven bouwen

23-05-2012

Eindhovens Dagblad 23 mei 2012

door Peter Scholtes

EINDHOVEN/HELMOND – De gemeenten in het stedelijk gebied willen in de komende tien jaar gezamenlijk 21.419 woningen bouwen. Dat zijn er zo’n 2500 meer dan eerder was geraamd.

De wethouders ruimtelijke ordening van de gemeenten zijn dat overeengekomen, zo bevestigt de Helmondse wethouder Frans Stienen. Hij is voorzitter van het woningbouwoverleg in de stedelijke regio. De randgemeenten gaan in de periode tot 2022 ruim vijfduizend woningen bouwen om te voldoen aan de vraag van Eindhoven. Dat is een voortzetting van de afspraak dat de dorpen tussen 2005 en 2030 in totaal tienduizend woningen zouden bouwen voor de centrumstad.

Best, Geldrop- Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre zijn de gemeenten die extra bouwen ‘voor Eindhoven’, zoals in 2003 in het Bestuurlijk Overleg Randgemeenten (BOR) is bepaald. Helmond valt buiten die afspraak omdat de gemeente zelf al voldoende voorraad aan sociale woningen heeft. Valkenswaard wordt door de provincie tot het stedelijk gebied gerekend, maar maakte geen deel uit van de BOR- groep.

De aantallen per gemeente lopen op als gevolg van naar boven bijgestelde prognoses van de provincie. Die gaat er vanuit dat meer woningen nodig zijn omdat de bevolking tot 2030 zal blijven groeien en het aantal alleenwonenden stijgt. In de jaren na 2040 zou pas – lichte – krimp optreden.

Wat opvalt aan de opgaves is dat Son en Breugel voor 1500 BOR-woningen op de lijst staat. De gemeente heeft het bouwplan voor de Sonniuswijk ( bijna 3000 huizen) geparkeerd omdat de uitbreiding van het vliegverkeer van Eindhoven Airport huizenbouw op die plek in de weg staat. Mogelijk zou een deel van die woningen toch kunnen worden gebouwd of kan daar elders in de gemeente ruimte voor worden gevonden.

Voor Nuenen is als enige betrokken gemeente de taakstelling verlaagd ten opzichte van het huidige woningbouwprogramma. Nuenen mag zo’n honderd woningen minder bouwen. Dat komt doordat de gemeente in de afgelopen jaren qua bevolkingsaantal is gekrompen, legt een provinciewoordvoerder uit.

Nieuw aan de woningbouwafspraken is dat ook de bestaande woningvoorraad tegen het licht zal worden gehouden, zegt wethouder Stienen. De gemeenten gaan onderling afspreken dat ze voor verschillende doelgroepen voldoende woningen kunnen aanbieden. „Dat is met name van belang om voor de lagere inkomens voldoende betaalbare woningen te hebben en te houden”, aldus Stienen. De woningbouwafspraken zijn een van de onderdelen van het toekomstige samenwerkingsplan voor het stedelijk gebied. De gemeenten moeten ook knopen doorhakken over de aanleg van bedrijventerreinen.

Ook de vorm waarin de bestuurlijke samenwerking wordt gegoten, is nog onderwerp van discussie. In het najaar van 2009 was sprake van een door Eindhoven gewenste nauwere samenwerkingsvorm, die het mogelijk maakte dat het stedelijk gebied meer als één gemeente zou kunnen opereren. Het mogelijk overhevelen van taken en ambtenaren naar een nieuw orgaan – Stedelijke Autoriteit Eindhoven – bleek voor een aantal burgemeesters van randgemeenten toen een stap te ver.

Lees ook de analyse 'afspraak over woningen tegen beter weten in' door Peter Scholtes.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.