Stibex, gemeente Reusel-De Mierden en Wooninc. tekenen intentieovereenkomst

11-03-2015

Persbericht gemeente Reusel-De Mierden, 11 maart 2015

Op 11 maart 2015 hebben Stibex, woningbouwcorporatie Wooninc. en gemeente Reusel-De Mierden een intentieovereenkomst getekend. In deze intentieovereenkomst spreken de drie partijen uit dat zij gezamenlijk een onderzoek willen uitvoeren naar de mogelijkheid om een cultureel- en ontmoetingscentrum te realiseren in de St. Jozefschool in Reusel in combinatie met het Wooninc.Plus concept.

Deze intentieovereenkomst biedt een kans om te onderzoeken of er een combinatie gemaakt kan worden tussen het Wooninc.Plus concept met wonen en zorg voor ouderen inclusief de nieuwe Mariahof met 28 verpleegplaatsen en een nieuwe culturele voorziening voor Reusel. De gemeente, Wooninc. en Stibex hebben hierover uitvoerig met elkaar gesproken.

De drie partijen willen graag de mogelijkheden samen onderzoeken om voor de inwoners van Reusel-De Mierden een plek te creëren waar ze zich thuis voelen en elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar beleving, cultuur, samenwerking en interactie worden gestimuleerd. Bovendien kan de St. Jozefschool als unieke locatie met cultuurhistorische waarden meerwaarde bieden aan activiteiten die de levendigheid in het centrum van Reusel stimuleren.

Nadere toelichting
Op 6 november 2014 hebben Wooninc., De Zaligheden, RSZK en gemeente Reusel-De Mierden reeds uitgesproken om samen te onderzoeken hoe het zuidelijke deel van het centrum van Reusel verder te kunnen ontwikkelen en wat de mogelijkheden zijn om wonen, zorg en andere voorzieningen te combineren. Wooninc. is per 1 januari 2015 gefuseerd met Woningstichting De Kempen. Dit is één van de eerste nieuwe projecten van Wooninc. in de Kempen.

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.