Trots op Toversnest in Heeze

24-05-2018

Wooninc. kocht het voormalige klooster in Heeze 12 jaar geleden. Na een intensieve ontwikkel- en bouwperiode werden de  32 koop- en 45 huurappartementen voor jonge en oudere senioren begin februari 2018 opgeleverd. En dinsdagavond 22 mei werd de ontmoetingsruimte in Toversnest op een spectaculaire manier officieel geopend door burgemeester Verhoeven van Heeze-Leende en de heer Ben Pollmann, oud voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wooninc.

Toversnest is ontwikkeld door Wooninc., samen met architectenbureau DSA uit ’s-Hertogenbosch. Opdracht aan DSA was een plan te ontwerpen dat qua grootte en uitstraling past in het beeld van Heeze. Een intensief ontwerpproces met betrokken partijen én de gemeenschap.

Ondanks kredietcrisis grote belangstelling Tovernest
Wooninc. wilde Toversnest graag ontwikkelen maar voordat we konden gaan bouwen, moest minimaal 70% van de koopappartementen verkocht zijn. Er was volop belangstelling voor het project, ook toen Nederland getroffen werd door de kredietcrisis. Binnen afzienbare tijd waren alle appartementen verkocht en ook de verhuur van de appartementen verliep vlot.

Via oude funderingen en monumentale bomen naar de top
Op 5 november 2015 vond de Eerste Bouwhandeling plaats in aanwezigheid van Wooninc., kopers en omwonenden. Op symbolische wijze werden de sloopwerken gestart door een deel uit de gevel van de bestaande bouw weg te halen.

Tijdens de sloop kwamen oude funderingen, veel kleine ruimtes en twee onbekende gedeeltelijk overwelfde kelders tevoorschijn. Na archeologisch onderzoek bleken alle resten van het oorspronkelijk in het pand gevestigde klooster te zijn en kon de bouw hervat worden.

Ook de monumentale bomen in de pastorietuin werden nauwlettend in de gaten gehouden door milieugroep IVN. Toversnest ligt op een bijzondere plek: midden in het groen.

Aan het einde van dit jaar werd het hoogste punt bereikt en kon de bouw binnen worden aangepakt.

Oplevering
Vanaf eind augustus 2017 zijn de woningen gefaseerd opgeleverd. En in februari 2018 heeft de aannemer de ontmoetingsruimte, in het voormalige klooster, opgeleverd en overgedragen aan Wooninc.

Op dat moment waren door de aannemer in het gebouw 328 stuks heipalen gebruikt, is er 1.850 m³ beton gestort, liggen er 8.750 m² vloerelementen, zijn er ruim 330.000 gevelstenen gebruikt en is er 160 ton staal verwerkt.

Opening ontmoetingsruimte
Dinsdagavond 22 mei nodigde Wooninc. alle bewoners van Toversnest en de betrokken partijen uit om de ontmoetingsruimte officieel te openen. Burgemeester Verhoeven en de heer Pollmann knipten de linten door waarmee het gebouw ingepakt was, waarna er 100 shooters met confetti af werden gevuurd.

Trots op Toversnest
Met heel veel inzet van alle betrokkenen is er een prachtig woongebouw gerealiseerd in het centrum van Heeze. Het is een bijzondere ervaring om te mogen bouwen in de hechte gemeenschap Heeze. Wij hebben een grote betrokkenheid ervaren bij het project, vanaf de planvorming tot de oplevering.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.