Veilig wonen voor senioren

08-10-2018
Veilig wonen voor senioren

Je veilig voelen in je huis en in je buurt, dat is voor iedereen belangrijk. In het bijzonder voor senioren. Deze week is het de nationale Week van de Veiligheid. Een mooi moment om te vertellen wat wij zoal doen om de veiligheid in onze seniorengebouwen te vergroten.

De oren en ogen van Wooninc.
Onze huismeesters zijn de oren en ogen van Wooninc., en daarmee een belangrijke schakel voor de veiligheid van de bewoners in onze woongebouwen. Al onze huismeesters hebben zowel een BHV-diploma als een EHBO-diploma. In woongebouwen waar kwetsbare doelgroepen wonen, maken ze elke ochtend een welzijnsronde. Bewoners geven via een systeem bij hun voordeur aan dat ze wakker zijn. Zo kan de huismeester snel ingrijpen als iemand is gevallen of onwel is geworden.

Oog op onderhoud
Tijdens hun rondes houden onze huismeesters in de gaten of onze gebouwen nog aan onze veiligheidsstandaarden voldoen. Ze kijken bijvoorbeeld of er geen spullen in de gangen staan die vluchtroutes blokkeren. Daarnaast informeren ze onze afdeling onderhoud over mogelijke veiligheidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan een loszittende tegel die voor struikelgevaar kan zorgen. Veel kleine klussen lossen ze zelf op, zoals het vervangen van de batterijen in rookmelders.

Preventieve scans
Om de veiligheid te waarborgen, houden we ook regelmatig brandveiligheidscans. Denk dan bijvoorbeeld aan het controleren van blusapparatuur, maar ook aan het checken van vluchtroutes en nooduitgangen.

AED en camera’s
In onze seniorengebouwen is een AED aanwezig. Ook hebben we bewoners in deze gebouwen gevraagd of ze het prettig vinden als we beveiligingscamera’s in de centrale ruimten plaatsen. Die zijn inmiddels geplaatst in gebouwen waar de meerderheid hier de voorkeur aan gaf. Met dit soort maatregelen voorkomen we de kans op insluipers en vergroten we het veiligheidsgevoel van bewoners.

Samen werken aan veiligheid
Eén ding is zeker: samenwerking is essentieel om de veiligheid te vergroten. In Veldhoven en Bergeijk houden we regelmatig overleggen met politie, brandweer, ambulance, zorgverleners en wijkvertegenwoordigers. Mooi om van elkaar te leren en te kijken hoe we elkaar aan kunnen vullen. Ook in Eindhoven staat samenwerken aan veiligheid hoog op de agenda. We hebben er  regelmatig contact met andere spelers uit de veiligheidsregio.

Bewoners betrekken
Als het gaat om samenwerking, vergeten we ook zeker de bewoners van onze woongebouwen niet. Met voorlichtingsavonden maken we ze bewust van eventuele risico’s en helpen we ze om zich voor te bereiden op calamiteiten. De reacties hierop zijn heel positief: mensen voelen zich een stuk veiliger als ze weten wat wij doen om ze te beschermen én wat ze zelf kunnen doen.

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.