Visitatiecommissie positief over maatschappelijke prestaties Wooninc.

18-03-2015

Wooninc. heeft met trots kennisgenomen van de uitkomsten van de vierjaarlijkse visitatie, uitgevoerd door Ecorys. Net als vier jaar geleden scoren wij positief op alle prestatievelden. De visitatie omschrijft Wooninc. als

een ambitieuze corporatie, zowel in afspraken met belanghebbenden en samenwerkingspartners als in de eigen doelstellingen.

Wooninc. legt de lat zichtbaar hoog en valt op vanwege duidelijke keuzes en een voortdurend streven naar verbetering en vernieuwing in het maatschappelijke presteren.

De prestaties van Wooninc. naar opgaven en ambities, vermogen en governance scoren allen met een 7,5 goed en de waardering van de belanghebbenden is met een 6,6 meer dan voldoende.

Waardering van bijzondere prestatie

De visitatiecommissie kent voor het eerst een extra prestatieveld en de waardering 8 toe vanwege de bijzondere prestatie die Wooninc. in de afgelopen vier jaar heeft geleverd. De visitatiecommissie: “Wooninc. bevestigt haar meerwaarde op de regionale woningmarkt en speelt in op de behoefte aan betaalbare woningen voor senioren en de scheiding van wonen en zorg.”

Voortdurend streven naar verbetering en efficiëntie

“Kostenbewustzijn en focus op efficiëntie zijn op overtuigende wijze aanwezig bij Wooninc. Ook de benchmark laat zien dat Wooninc. een efficiënte organisatie is in vergelijking met collegacorporaties.”

Financiën en Governance op orde

“De corporatie voert een bewust vermogensbeleid, monitort ontwikkelingen en prestaties actief en stuurt bij waar nodig. De Governance is op orde, zowel wat betreft de besturing, als het intern toezicht en de legitimatie en verantwoording. Wooninc. betrekt de belanghebbenden bij beleidsvorming en is met hen in dialoog over de uitvoering van het beleid.”

Belanghebbenden meenemen

Van de belanghebbenden waarderen vooral ook de huurders onze prestaties meer dan voldoende. Zij zijn in de eerste plaats waarvoor wij werken. Op één onderdeel is hun waardering negatief om daarmee hun zorg te benadrukken over beschikbaarheid en betaalbaarheid. Terecht én een gedeelde zorg. Dit zal de komende periode dan ook vooral puntbelang van aandacht voor ons zijn. Het past in de tijdsgeest om nog meer dan voorheen belanghebbenden mee te nemen in de keuzes die wij (moeten) maken en nog meer te communiceren over onze maatschappelijke prestaties. Deze aanbevelingen nemen wij zeker ter harte.

Het volledige visitatierapport kunt u hier downloaden.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.