Woningcorporaties, gemeente en huurders maken Prestatieafspraken 2018

05-02-2018

In 2018 blijven de huurprijzen van sociale huurwoningen in Eindhoven laag, ondanks een tijd waarin de prijzen op alle fronten stijgen. De bouwproductie voor de komende jaren blijft onverminderd hoog: de corporaties verwachten ruim 4200 woningen te bouwen in de komende vijf jaar. Dit hebben corporaties Sint Trudo, ‘thuis, Wooninc., Woonbedrijf, de gemeente Eindhoven en huurdersvertegenwoordiging PEK vastgelegd in de Prestatieafspraken 2018.

De samenwerkende partners maken serieus werk van de betaalbaarheid van sociale woningen. Huurverhogingen zijn uiterst beperkt, tot maximaal inflatievolgend plus 1%. Daarnaast verkennen ‘thuis en Woonbedrijf samen met de gemeente en WIJeindhoven welke maatregelen de corporaties kunnen inzetten in het kader van schuldpreventie.

Unieke samenwerking
De Eindhovense Woonvisie, vastgesteld in 2016, voorziet erin dat sociale woningbouw gespreid over de hele stad kan plaatsvinden. De gemeente stuurt er bijvoorbeeld actief op dat sociale woningbouw wordt opgenomen in de grote nieuwe bouwprojecten die op stapel staan in de stad, zoals in de Deken van Somerenstraat en rondom het station. “Iedereen moet overal kunnen wonen”, vindt wethouder Yasin Torunoglu. “Maar de corporaties verdelen niet alleen de mooie plekjes met elkaar. Ook de problemen en uitdagingen worden samen opgepakt. Dat is een open en eerlijke samenwerking die behoorlijk uniek is in Nederland.”

Passend wonen
De corporaties gaan daarnaast aan de slag voor een betere doorstroming van mensen die hun woning ontgroeid zijn. Passend wonen begint bij het passend toewijzen van woningen, maar houdt ook in dat hulp geboden wordt aan senioren die graag willen verhuizen maar geen mogelijkheden zien. Het inspelen op levensgebeurtenissen (trouwen, gezinsuitbreiding, empty nest, lichamelijke gebreken) gaat ervoor zorgen dat veel Eindhovenaren de komende jaren kunnen wonen op de manier die het beste bij hen past.

Flexwonen
Het aantal Flexwoningen wordt in 2018 uitgebreid door de oplevering van een aantal nieuwe projecten zoals Leostraat (26), Quinten Matsyslaan (42) en Willemstraat (101). Door Flexwonen worden instroom en wachttijden aanzienlijk verbeterd voor nieuwe of tijdelijke Eindhovenaren, van jongeren of gescheiden huisvaders tot arbeidsmigranten.

De seniorenhuisvester  
Wooninc. is dé specialist in wonen voor senioren in Eindhoven en de regio. We hebben een ruim aanbod van woningen dat uitermate geschikt is voor de doelgroep en bieden onderscheidende woonconcepten met aanvullende zorg- en servicevoorzieningen. Dit doen we samen met onze partners zoals Vitalis WoonZorg Groep. Directeur-bestuurder Angela Pijnenburg: “De alliantie met Vitalis is uniek. Vitalis en Wooninc. bundelen in het klantencentrum WoonincPlusVitalis hun kennis en netwerk op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zo kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen en kunnen zorg, welzijn en wonen dichtbij, beschikbaar en betaalbaar blijven.”

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.