Woonakkoord en gevolgen

18-12-2013

 

Het woonakkoord is aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee ook de (ver)huurdersheffing. Deze heffing betekent dat (alleen) de sociale verhuurders, de woningcorporaties jaarlijks een bedrag van € 1,7 miljard euro aan de overheid moeten afdragen. Voor Wooninc. is dit vanaf 2014 een bedrag van circa € 5 miljoen. Onze inkomsten verkrijgen wij uit huur en uit verkopen. De rekening komt uiteindelijk dus bij de huurder te liggen, of de woningzoekende omdat we steeds minder huurwoningen hebben.

Wat gebracht wordt als een verhuurdersheffing is feitelijk een verkapte belastingmaatregel. De vele huurders met een laag inkomen draaien er voor op. De partijen die voor het Woonakkoord hebben gestemd vinden dit blijkbaar gepast en rechtvaardig. Wij vinden van niet, maar zien het besluit als een gegeven.

Pijn voor huurder verzachten
Voor een deel is de heffing op te vangen door kritisch te kijken naar onze kosten. Hoewel onze bedrijfslasten met minder dan € 700 per verhuureenheid in verhouding al laag zijn, hebben we voor de begroting in de komende jaren toch nog weer eens kritisch onze uitgaven beoordeeld. Zo houden we de komende vier jaren geen rekening met stijging van salariskosten. Ook streven we naar vermindering van de servicekosten door nog slimmer te werken. Maar ook door nog meer een beroep te doen op zelfwerkzaamheid van de huurder. En door inzet van vrijwilligers in onze Wooninc.Plus complexen. Verder zijn we (nog) scherper op de inkoop van diensten en producten. Ook als het gaat om onderhandeling met gemeenten over grondprijzen, leges en heffingen. Ook aannemers en andere leveranciers gaan merken dat Wooninc. gedwongen is -nog- scherper op de prijs te letten.

Extra huurverhoging
Onderdeel van het Woonakkoord is de mogelijkheid voor ons om een extra inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Daarmee kunnen we de 'sterkste schouders' meer laten betalen. Verder wordt waar mogelijk de huur verhoogd tot tenminste 80% van de maximaal redelijke huur. Maar ook de huurverhoging heeft zijn grenzen. Tot slot blijft dan nog over inkomsten verkrijgen uit verkoop van woningen, of plannen voor onderhoud en nieuwbouw te temporiseren of te schrappen. De afgelopen jaren is gebleken dat wij redelijk succesvol zijn met verkoop. De keerzijde is echter wel dat steeds minder eengezinswoningen beschikbaar komen voor verhuur. Complexgewijs verkopen in verhuurde staat levert nauwelijks extra winst op. Ondanks dat politici van sommige partijen dit als een reële optie beschouwen voor de woningcorporaties. De ambities ten aanzien van onderhoud bijstellen kan betekenen dat de kwaliteit van onze woningen erop achteruit gaat. Op zich is dat dan ook geen verstandige keuze. Het schrappen van nieuwbouw betekent verlies aan economische activiteit en daar zijn aannemers weer de dupe van. En indirect ook vele huurders die in deze sector werkzaam zijn.

Al met al geen positief perspectief. En per saldo een verschraling van de sector.

Wooninc., 18 december 2013

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.